Årsmøteinnkalling Idrettsrådet Stavanger 18. mars 2020

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet 18. mars kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger. 

 
Årsmøtepapirer blir sendt ut i mars, senest 1 uke før årsmøtet. 
 
Valg:  Forslag til kandidater til styret og kontrollkomité: kontakt Gry Knudsen (Knudsen.gry@gmail.com). Frist 29.februar 
Forslag til Idrettsrådets valgkomite og representanter til Rogaland Idrettskrets: kontakt Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen onsdag 4. mars. 
 
Styret: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com 
Leder: Jørn Nielsen Brodd Badminton 
 Nestleder: An-Magritt H. Stendahl  Stv. Turnforening 
 Styremedlem: Geir Engelsgjerd SIF Håndball (på valg) 
Styremedlem: Astrid Sletten KFUM Volleyball 
 Styremedlem: Jan Arild Sørbø Ish. Klubben Stv. (på valg) 
Styremedlem: Linn Hult**  Bedriftsidretten (på valg*) 
Styremedlem: Svenn Erik Sandsmark Stv. Roklubb (på valg) 
1.varamedlem: Jon Asgaut Flesjå  Finnøy IL (på valg) 
2.varamedlem: Elisabeth Berntsen Stv. Svømmeklubb (på valg) 
 
* Bedriftsidretten innstiller sin kandidat selv, inkl. vara ** Fra september: Anne Kvale (varamedlem Bedriftsidretten) erstattet Linn Hult (permisjon)  
 
Kontrollkomite: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com 
Medlem: Tore Drange SIF Håndball (på valg) 
Medlem: Torbjørn Hinna Hinna IL 
Varamedlem: Håvard Løvik SK Jarl (på valg) 
Varamedlem: Annebeth Tvedten Stv. Turnforening (på valg)
 
Valgkomite: forslag til kandidater sendes til post@idrettsraadet.no  
Leder: Gry Knudsen Stv. Svømme Klubb (på valg) 
Medlem: Gunnar Nygård Hinna FK 
Medlem: Johanne Karlsen IL Skjalg 
Varamedlem: Jørn Hansen Stav. Innebandyklubb (på valg) 
 
Andre saker:  Dersom idrettslaget har innspill til andre saker som skal tas opp på årsmøtet, ta kontakt med Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen 4. mars.                                
 
Påmelding / bekreftelse: Vi minner om at hvert idrettslag har to stemmer på Idrettsrådets årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer. 
 
Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er) på forhånd, senest mandag 16.mars til Idrettsrådet på post@idrettsraadet.no.  
 
Dersom man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styreleder. 
 
Se for øvrig loven for Idrettsrådet Stavanger for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøte (kap. IV)
Przewiń do góry