Gladmelding fra Gjensidige-stiftelsen!

“Idrettspatruljen” har mottatt støtte fra Gjensidige-stiftelsen på kr. 80 000! Disse pengene vil benyttes i arbeidet med å skape aktivitet “der du er” i 2014.

Idrettsrådet har mottatt en gladmelding fra Gjensidige-stiftelsen: kr. 80 000,- gis til Idrettspatruljen for å skape aktivitet i skoler, barnehager og andre steder i 2014. Dette er penger som kommer godt med for en Idrettspatrulje som satser på å skape mye aktivitet fremover. I tillegg til Gjensidige-midlene bruker Idrettsrådet også selv noe ressurser på Idrettspatruljen.

Idrettspatruljen er et rullende idrettsanlegg, proppet med idrettsutstyr gitt av fortrinnsvis særkretser/-forbund, som ble en realitet høsten 2013. I løpet av høsten besøkte vi barneskoler, barnehager, SFO, Miljøsøndag og Sirdalsdagene. I 2014 vil vi fortsette med denne type besøk, men vi vil også kunne besøke andre arenaer.

De som måtte være interessert i et besøk fra Idrettspatruljen kan ta kontakt med Idrettsrådet påpost@idrettsraadet.no / 400 02 399. air max mujer

Leave a Comment

Scroll to Top