Enstemmig årsmøte

Møteleder Ivar Fett ledet den tallrike forsamlingen gjennom et årsmøte uten store diskusjoner. Idrettsrådets leder Tor-Inge Kjellesvik takket av etter 10 år i styret.

Det møtte i alt 67 personer på gårdagens årsmøte i Idrettsrådet, hvorav 50 var stemmeberettigede. Det viste seg at disse 50 var enstemmige i alle vedtak som ble gjort.

Tor-Inge Kjellesvik (bildet under) ønsket velkommen til sitt siste årsmøte som styreleder. Arne Tennfjord hilste fra Stavanger kommune, og pekte på at det er et godt samarbeid mellom kommune og Idrettsråd. “Det er vi avhengige av”, presiserte Tennfjord. May Brit H. Osaland hilste fra Rogaland idrettskrets (RIK), og fortalte samtidig litt om RIKs virksomhet og satsningsområder.

Styret_TorInge_S

Deretter ble i tur og orden årsmelding, årsberetning og regnskap godkjent uten noen form for diskusjon. Det var fire innkomne forslag til behandling: 1) Den nye loven for idrettsrådet ble enstemmig vedtatt, 2) det samme ble forslaget om å gi Idrettsrådet mandat til å utpeke representant til styret i Folkehallene. Det ble åpnet for felles diskusjon av forslagene fra 3) FK Vidar og 4) Stavanger Ishockeyklubb (Oilers), i og med at begge handlet om endringer av treningstidskriteriene. Kjell Erik Myreng (Ishockeyklubben Stavanger) forklarte på vegne av ishockeyen bakgrunnen for Stavanger Ishockeyklubbs forslag, og at man med dette ønsket å få fokus på problemstillinger knyttet til dagens kriterier. Samtidig hadde ikke Myreng noen motforestillinger mot at Idrettsrådets forslag om å se på kriteriene i sin helhet ble vedtatt, med den følge at det kjøres en prosess frem til oktober før man legger frem endelig forslag til nye kriterier. Idrettsrådets forslag ble til slutt enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen av innkomne forslag, og den påfølgende pausen, presenterte Erling Forfang fra Oktan relanseringen av “Idrett og næring”. Oktan er Idrettsrådets nye samarbeidspartner i prosjektet, med Stavanger kommune som fortsatt støttespiller. Forfang la vekt på at breddeidrett skaper positive og sunne oppvekstvilkår, og at dette bidrar til økt trivsel og bedre helse. Han pekte videre på et ønske om å bruke idretten som verktøy for å gjøre det enda bedre å bygge og bo i regionen, og følgelig gjøre det enda mer attraktivt for familier å flytte hit. Dette bør være med på å gjøre breddeidretten til et attraktivt produkt for næringslivet, mente Forfang.

Handlingsplanen ble deretter raskt gjennomgått uten kommentarer, og ble dermed enstemmig vedtatt. Budsjettet ble også enstemmig vedtatt. Daglig leder Arne Thorsen-Eie forklarte for øvrig det budsjetterte underskuddet med varierende leieinntekter, først og fremst knyttet til utleie under ONS som går annethvert år.

Deretter var det klart for valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt både når det gjaldt styre og kontrollkomité. Det samme ble Idrettsrådets innstilling til valgkomité. Tor-Inge Kjellesvik gikk etter eget ønske av etter 10 år i styret, hvorav 4 av disse har vært som leder. Kjellesvik høstet stor applaus, og mottok gave og blomster for sin mangeårige innsats som Stavangeridrettens øverste leder. Nyvalgt leder er Jørn Nielsen, som takket for tilliten fra årsmøtet. Nye i styret er Ann-Magritt H. Stendahl, Jørn Hansen (varamedlem) og Tor Leversen (varamedlem). pandora brazalete

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top