Olympiatoppens topptrenerkurs i Stavanger

For første gang legges Olympiatoppens topptrenerkurs “Topptrener 1” til Stavanger. Kurset starter i september 2014.

Topptrenerkurset er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, og er rettet mot “trenere som arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca. 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå”, skriver Olympiatoppen. Trenere/ledere fra hele landet kan delta, men man håper spesielt på at sultne trenere/ledere fra Rogaland vil delta.

Søknadsfrist for kurset er satt til 1.juni og oppstart er 9.september. Kostnaden er 48 000 kr per deltaker. Mer informasjon finnes på Norges idrettshøgskoles nettsider. michaeltaschesale

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top