Frist for kommunalt driftstilskudd og kommunalt idrettsstipend

Husk søknadsfrist 17. april for alle idrettslag!

Kommunalt driftstilskudd

EKSTRAORDINÆRE FRISTER I FORBINDELSE MED KORONA VIRUS UTBRUDD 2020

Til de idrettslag som har gjennomført sitt årsmøte:

Send inn søknad på vanlig vis ved å bruke følgende link: SØKNADSSKJEMA VED GJENNOMFØRT ÅRSMØTE

Til de idrettslag som IKKE har fått gjennomført årsmøte:

Bruk følgende link til søknadsskjema: SØKNADSSKJEMA VED IKKE AVHOLDT ÅRSMØTE

Søknadsfrist: 17.april


Utsettelse av frist årsmøtet for idrettslagene

Se også informasjon vedrørende utsettelse av frist for årsmøtet for idrettslag til 15. junioffisiell uttalelse fra Norges Idrettsforbund linket her

Det jobbes med at driftstilskudd og idrettsstipend utbetales i månedsskiftet april/mai og at driftstilskuddet blir utbetalt i en omgang, istedenfor tidligere praksis med to utbetalinger delt i juni og november.

Kommunalt idrettsstipend

Ekstraordinært søknadsfrist i 2020 grunnet koronavirus-utbrudd satt til 17. april
Hvert stipend er på kr. 10.000

Kommunalt idrettsstipend utøvere:

  1. Stipend kan bare tildeles til medlemmer av idrettslag i Stavanger
  2. Stipend skal tildeles idrettsutøvere som har oppnådd topp nasjonale og/eller internasjonale resultater i løpet av siste kalenderår.
  3. Idrettsutøverne må være minimum 13 år det året prestasjonen/ene det søkes om.
  4. Det vil ikke kreves dokumentasjon for utgiftsdekning for utbetaling av stipend.
  5. Stipendets størrelse er kr. 10 000,-

Søknadsskjema

Trener/ledere/dommere

Utøvere

Scroll to Top
Scroll to Top