Gladmelding fra NIF

Norges idrettsforbund (NIF) kom for noen dager siden med en gladnyhet vedrørende tilskudd til “Idrett+”: tilskuddet økes ganske kraftig.

NIF har de siste årene støttet stavangeridretten med 450 000 kroner årlig gjennom tilskuddsordningen “Inkludering i idrettslag”. Disse pengene benyttes til “Idrett+”-arbeidet som en lang rekke idrettslag tar del i. Nå har imidlertid NIF gitt beskjed om at potten i år økes til 750 000 kroner for Stavanger. De fleste av de i alt 11 tilskuddsmottakerne rundt om i landet får økt tilskudd, men den største økningen får stavangeridretten.

Tilskuddet fra NIF utgjør én av tre finansieringskilder til Idrett+. De to andre er Stavanger kommune (550 000 kr), og idretten selv gjennom lokale aktivitetsmidler (ca. 500 000 kr).

Idrettslag som ønsker å gjøre et arbeid innenfor Idrett+ bes ta kontakt med Idrettsrådet (les mer om Idrett+ her). catalogo de pandora

Leave a Comment

Scroll to Top
Scroll to Top