Macluumaadka Covid-19

La cusbooneysiiyay: 27.09.2021

Boggan waxaanu si joogta ah ula socon doonaa oo u cusboonaysiin doontaa macluumaadka u dambeeya, ee la xidhiidha sharciyada iyo tilmaamaha covid-19 ciyaaraha gudaha Stavanger. Dhammaan macluumaadka laga soo ururiyay Machadka Noowayjiaanka ee Caafimaadka Dad waynaha (NIPC),Kooxda Caafimaadka Noorwayjiyaanka iyoStavanger Kommune wararkooduu u dambeeyay.

Waa muhiim in la adkeeyo in had iyo jeer sharciyada maxaliga ah iyo talada ee Stavanger Kommune inaad u baahan tahay inaad raacdo hawlaha ciyaaraha gudaha Stavanger.

Macluumaadka dheeraadka ee ku saabsan sharciyada gaarka ah iyo tiomaamaha degmooyinka dhow, fadlan booqo websaydkooda: Sandnes Kommune, Sola Kommune og Randaberg Kommune.

Haddii aad hayso wax su’aalo ah oo la xidhiidha sharciyada covid-19 iyo talada xakamaynta caabuqa – la xidhiidh Idrettsrådet Stavanger iimayl ahaan post@idrettsraadet.no oo waxaanu samayn doonaa karaankayaga si aanu ugu jawaabno luqaddaada.

Xayiraadaha wadnaha ayaa la qaaday

Dawladdu waxay ka qaadi doontaa xayiraadaha wadnaha ee ku saabsan cayaaraha iyo nolosha dhaqanka laga bilaabo 25ka Sebtember 2021 saacadda 16.00. Taas macneheedu waxa weeye waxaad samayn kartaa waxqabadyo iyo dhacdooyin adiga oo aan u diyaarin masaafada mitirka ee dadka.

Waa maxay covid-19?

Cudurka COVID-19 waxaa sababa fayraska SARS-CoV-2 oo guud ahaan loo yaqaano korono fayraska cusub. Fayrasku waxa uu sababaa caabuqa neefsashada oo heerar kala duwan ah oo darran ah.

Guud ahaan waxaa la isugu gudbiyaa dhibicda caabuqa ka dhacday, dhexda fayraska ee soo maray marinka neefsashada ee qofka caabuqa qaba ee ugu faafinaya qof kale qaab dhibco yaryar ah muddada qufaca, hindhisada, iwm. Caabuqa sidoo kale waxa uu dhici karaa haddii dhibcaha yaryar ee ka yimid marinka neefsashada ee gacantaad aama sheegayda dadka kale ay taabtaan (caabuqa taabashada).

Fayraska waxaa la gu dilaa ku dhiqida saabuun iyo biyo iyo ku nadiifinta alkool ama heerkul ka sareeya 60°C. Fayraska waxaa joojiya ilayska cadceeda.

Macluumaadka Ka soo baxay Kooxda Caafimaadka Noorwayjiyaanka

Talada guud ee xakamaynta caabuqa

Saddexda seed ee ka hortagga faafida caabuqa waa:

 1. Kuwan jiran waa inay guriga joogaan
 2. Ku dhaqan sixo wanaaga iyo dhaqamamda wanaagsan ee hindhisada iyo qufaca
 3. Raac sharciyada kala fogaanshaha

KUMA ayaan loo oggolayn inuu ka qayb galo hawlaha ciyaaraha:

 • Dadka muujinaya calaamadaha neefsashada caabuqa ama astaamaha kale ee covid-19 ay ka mid yihiin:
  • Qufacaya
  • Qandho
  • dareenka liita ee dhadhka iyo urta
  • Madax xanuun
  • Caajis / daal
  • Muruq xanuun
  • Neef xiiiq leh / neefsasho culus
 • Dadka la karantiimeeyo ama ku jira go’doomin

Haddii aad rumaysan tahay inaad jiran tahay, markaa waa inaad guriga joogtaa — kula xidhiidh dhakhtarkaaga (fastlege) telefoonka ama qaab iimayl ah haddii aad u baahan tahay talo caafimaad.

 • Haddii aad u baahan tahay caawimo gurmad ah oo aanad awoodin inaad la xidhiido dhakhtarkaaga, markaas soo wac 116 117
 • Haddii dhaawacu nafta khatar gelinayo ama duruufo la mid ah, soo wac 113.

Macluumaadka Ka soo baxay Kooxda Caafimaadka Noorwayjiyaanka

Macluumaad dheeraad ah oo ku qoran luqaddo kale, fadlan raac linkigan

Jadwalada iyo talooyinka ciyaaraha kala duwan

Dhammaan ciyaaraha waxay diyaariyeen talooyinkooda ah hawlaha ciyaaraha. Naadiga ciyaaraha gudaha Stavanger waxay raacaan tilmaamaha ururadooda ciyaaraha oo waxay diyaariyaan sharciyadooda iyo jadwaladooda. Dhammaan ururada ciyaaraha iyo tilmaamahooda covid-19 waxay ku xidhan yihiin Guddida Olombikada Noorwayjiyaana iyo Olombiga naafada iyo Midowga Ciyaaraha (NIF) websaydka HALKAN.

Haddii aad la kullanto dhibaatooyinka fahanka tilmaamaha adiga ah ama hawlaha ciyaaraha ilmahaaga ah — la xidhiidha Idrettsrådet iimayl ahaanl post@idrettsraadet.nooo waxaanu samayn doonaa karaan kayaga si aanu ugu jawaabno luqaddaada.

Haddii aad hayso wax su’aalo ah oo la xidhiidha sharciyada covid-19 iyo talada xakamaynta caabuqa – la xidhiidh Idrettsrådet Stavanger iimayl ahaan post@idrettsraadet.no oo waxaanu samayn doonaa karaankayaga si aanu ugu jawaabno luqaddaada.
Scroll to Top
Scroll to Top