Årsmøte Idrettsrådet Stavanger 20. mars kl.18:00

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet 20. mars kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer er tilgjengelige på følgende lenke: Årsmøtepapirer 2019

Idrettslag har to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er) på forhånd, senest tirsdag 19.mars kl.13:00 til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styreleder/daglig leder til årsmøte.

Se for øvrig loven for Idrettsrådet Stavanger for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøte (kap. IV).

Skroll til toppen
Rull til toppen