Årsmøteinnkalling Idrettsrådet Stavanger 10. juni 2021

Årsmøteinnkalling 2021

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet torsdag 10. juni kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer blir sendt ut 03. juni, 1 uke før årsmøtet.

Innmelding av saker:
Frist for innmelding av saker søm ønskes behandlet på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet. Frist for dette blir da senest torsdag 27. mai.

Som kjent har hvert idrettslag to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

Grunnet ekstraordinære omstendigheter og smittevernregler vil årsmøtet bli begrenset til kun å gjelde de med stemmerett på årsmøtet, som betyr to pr. idrettslag. Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er), senest torsdag 27. mai til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd vil man ikke kunne delta på årsmøtet ved oppmøte.

Idrettsrådet ønsker å avholde et fysisk årsmøte inneværende år ut i fra de saker som skal behandles. Dersom de gjeldende Covid-19 retningslinjene ikke legger til rette for dette flyttes Årsmøte til høsten.

Eventuell ny dato kommer senere.

Valg:
Har dere innspill til valget på årsmøtet så kontakt Gry Knudsen (Knudsen.gry@gmail.com)

tlf: 905 04 941 angående valg av styre og kontrollkomite innen torsdag 20. mai.

Forslag til Idrettsrådets valgkomite og representanter til Rogaland Idrettskrets sitt ting, sendes Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen torsdag 27. mai.

Oversikt over sittende representanter og hvem som er på valg:

Styret:

Leder:

Jørn Nielsen

Brodd Badminton

(på valg)

Nestleder:

An-Magritt H. Stendahl 

Stv. Turnforening

(på valg)

Styremedlem:

Geir Engelsgjerd

SIF Håndball

 

Styremedlem:

Astrid Sletten

KFUM Volleyball

(på valg)

Styremedlem:

Jan Arild Sørbø

Ish. Klubben Stv.

 

Styremedlem:

Anne Kvale 

Bedriftsidretten

 

Styremedlem:

Svenn Erik Sandsmark

Stv. Roklubb

 

1.varamedlem:

Jon Asgaut Flesjå 

Finnøy IL

(på valg)

2.varamedlem:

Elisabeth Berntsen

Stavanger Svømmeklubb

(på valg)

Kontrollkomite: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com

Medlem:

Tore Drange

SIF Håndball

 

Medlem:

Torbjørn Hinna

Hinna IL

(på valg)

Varamedlem:

Annebeth Tvedten

Stv. Turnforening

(på valg)

 Valgkomite: forslag til kandidater sendes til post@idrettsraadet.no

Leder:

Gry Knudsen

Stv. Svømme Klubb

 

Medlem:

Gunnar Nygård

Hinna FK

(på valg)

Medlem:

Johanne Karlsen

IL Skjalg

(på valg)

Varamedlem:

Jørn Hansen

Stav. Innebandyklubb

(på valg)

 

Ta kontakt med Idrettsrådet ved eventuelle spørsmål.

 

med vennlig hilsen

 Jørn Nielsen                                      Arne Thorsen-Eie

Styreleder                                          Daglig Leder

Rull til toppen