IDRETTSDAGEN 2022 UTSETTES

IDRETTSDAGEN 2022 UTSETTES

Idrettsdagen 2022 utsettes grunnet høyt smittetrykk og restriksjoner. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når ny dato er satt!

Rull til toppen