Sandnes sin nye flerbruksjulebordhall

Litt sent ute med “skråblikket” denne uken, men måtte prioritere rydding etter julebordet i Sandneshallen Etter helgens hendelser i Sandneshallen kan det være noen som vegrer seg for å kjempe for nye flerbrukshaller hvis flerbruksmulighetene innbefatter julebord. Det var nok ikke alle som hadde tenkt at det var julebordoppslaget i Stavanger Aftenblad som ble det største oppslaget om Sandneshallen i sitt første driftsår.

Når idretten har brukt ordet flerbrukshall, har det vært knyttet til at det kan drives flere idretter i samme hall. Julebord er verken en idrett, eller en aktivitet som har vært aktuell å tenke seg i en idrettshall – men nå er det en aktuell problemstilling.

Sandneshallen, som en av tre Folkehaller, er en spesialhall for friidrett, samtidig som det er en flerbrukshall. Om hallen er egnet til julebord er det delte meningen om. Det er tydelig at mange hundre mennesker har hatt en kjekk kveld og det har kommet noen penger i kassen til driftsselskapet, men det er ikke sikkert at det var verd pengene ut i fra den negative publisiteten dette har fått. Hvorvidt det har vært en berettiget kritikk, er for de aller fleste av oss en subjektiv mening, både ut i fra at vi ikke har sett hva som har skjedd og ut i fra at vi har forskjellige grenser for hva som er akseptabelt. Dette handler alt fra om et julebord med alkoholservering hører hjemme i en idrettshall – til at det ikke var noen kritikkverdige forhold omkring julebordet.

Julebord er ikke et veldig positivt ladet ord. Flere bedrifter har valgt vekk julebordet nettopp for de det har ført med seg uønskede episoder som har vært uheldig for både den enkelte og omdømme for bedriften. Vi vet at flere taxisjåførene gruer seg til julebordsesongen, mens de som driver innen restaurantbransjen gleder seg, mye av grunnen til dette er selvsagt det store alkoholforbruket.

Når driftsselskapet i Folkehallene tok sjangs på å arrangere et julebord i en interkommunal idrettshall, var dette i seg selv for mange helt feil. Og når rutinene svikter i forhold til å varsle om og rydde opp etter festen, da får dette dobbeltvirkning. En rødvinsflekk får da selvsagt en langt større publisitet enn en colaflekk. Om det som lå igjen på gulvet var spy, eller matrester, er egentlig uvesentlig. Så lenge det var julebordet som var årsaken vil alt få større dimensjoner – fortjent eller ufortjent.

Egentlig handler ikke denne saken om julebord i den flotte Sandneshallen – den handler om kommersiell virksomhet i en kommunal idrettshall. Det handler om det skal være kommersiell virksomhet i idrettssesongen og i tilfelle hvilken type kommersiellvirksomhet i hvilket omfang. Hendelsene i Sandneshallen – store eller små – er en konsekvens av kommersiell virksomhet i sesongen til idretten – det kan ingen benekte.

Det er viktig å ta med seg at idrettshallene er bygget for å drive idrett – eller? Kommersiell virksomhet i hallene skal bidra til å styrke idrettens kår og bygge opp omkring idrettens verdier, samme hva som var realitetene i julebordsaken, så ble konsekvensen det motsatte her. Det er da lett å konkludere med at alkohol skal en være ytters forsiktig med i hvilke anledninger dette benyttes – det gjelder i alle sammenhenger og ikke minst i en kommunal idrettshall med målgruppe barn og unge.

Det seiler nå opp en debatt som ikke bare handler om: 1) skal det være kommersiell virksomhet i sesongen til idretten 2) et eventuelt omfang av dette, 3) når på sesongen 4) men også hvilke type kommersielle arrangement som skal tillates i denne type hall. Foreløpig tror jeg det er lurt å skru igjen korken å la godsakene få hvile litt til de modnes. Håper det blir en edruelig debatt!

Arne canada goose deutschland

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen