ØØØØL, ØØØØL OG MERE ØL, HA, HA, HA, HA, (Busserulls)

Er det helt greit å drikke på et idrettsarrangement med barn og ungdom tilstede? Dette vil det være stor uenighet til i befolkningen i overskuelig framtid. Da er det politikernes ansvar-så lenge det er de som gir skjenkeløyve – å ta inn over seg de forskjellige meninger, for så selv å konkludere.

Norges idrettsforbund (NIF) har vært tydelige på sitt syn angående alkohol og idrett. Dette har blitt klart uttrykt av bl.a. kommunikasjonssjef i NIF Per Tøien og styremedlem i NIF, Tom Tvedt.
NIF støtter ikke alkoholservering på idrettsarrangement. Som en del av denne organisasjonen så er jeg først og fremst glad for at NIF er tydelige, like mye som hva de mener. Samtidig er NIF først og fremst en barne -og ungdomsorganisasjon, det er derfor ikke gammeldags – som flere hevder å være restriktive angående alkohol så lenge barn og ungdom er direkte involvert.

Det er et faktum at det er flere som har skjenkeløyve allerede på idrettsarenaer i Norge i dag, men da snakker vi om VIP der det er egne lokaler skjermet fra det øvrige publikum. Flere hevder at menigmann også bør få tilgang på alkohol så lenge VIP’ene har. Hvorfor er det da ikke også krav om matservering og varme lokaler i samme slengen? Ja hvorfor har ikke alle tilgang på alt – dette blir en håpløs diskusjon og jeg går her ikke inn på en videre VIP diskusjon, det er vedtatt om vi liker det eller ikke. Saken handler om eventuelle nye bevilgninger utover VIP.

Kjære politikere! Hvilke hensyn skal dere ta – dere kan umulig ta hensyn til alle.
– skal hensynet til at Viking ASA tjener flere penger gjennom alkoholsalg telle?
– skal hensynet til at noen mener at idrettsopplevelsen blir bedre med alkohol telle?
– skal hensynet at flere arenaer i utlandet har alkoholservering til meningmann telle?
– skal hensynet til at barn ikke ønsker at voksne skal drikke telle, så lenge barn er en del av publikum?
– skal hensynet til at idretten selv representert ved NIF ikke ønsker alkoholservering telle?
– skal hensynet til de som sliter med alkoholproblem telle?
– skal hensynet til at det blir vanskelig å bestemme hvem som skal få skjenkebevilling, hvis det åpnes opp telle?
– skal hensynet til at VIP`ene i et lukket areal får servert alkohol telle, for at meningmann bør få servert det samme telle?
– skal hensynet til de av publikum som ikke ønsker alkohol på et idrettsarrangement telle?
– skal hensynet til at det ikke er noen andre idrettsarenaer i Norge som har gitt fast skjenkeløyve (utenom VIP) telle, skal bedehusbyen være først?

Selv om det er fristende å velge flere hensyn så velger jeg meg ett:
“Ta hensyn til barn og ungdom, de har en taus stemme, de er mange, men forskning viser hva de mener om denne saken.”
Når det gjelder de voksnes syn på saken så var det I 2009 en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra organisasjonen AV-OG-TIL (som alle parti utenom ett er medlem i) om idrett og alkohol. Her det går fram at 81 % av befolkningen ikke syns det er greit at det drikkes alkohol ved idrettsarrangementer der barn og ungdom er tilstede. Det representative utvalget bestod av personer over 16 år.

I en landsomfattende undersøkelse foretatt av MMI Ipos i 2012 mener 86,3% at idrettslag bør ha tydelige regler for bruk av alkohol.
Tall sier ikke alt, men en god del.

Det er gjort til et stort poeng at det kun skal serveres og nytes alkohol i pausene – det er ikke det saken handler om – slik jeg ser det. Saken handler om vi ønsker alkohol servert til menigmann på lokale eller nasjonale idrettsarrangement med barn og ungdom tilstede. Pausene er en naturlig del av et idrettsarrangement – de er rett og slett nødvendige for idrettsutøverne.
Det er også gjort til et poeng av flere at teater og andre kulturinstitusjoner serverer alkohol med barn tilstede. Sist gang jeg var på barne- og ungdomsteateret så ble det ikke servert alkohol og jeg gjør regning med dette fortsatt gjelder. Idrettsarrangement er med få unntak et familiearrangement.
Hvis eks. Viking, Stavanger Oilers og Viking Håndball går ut og sier at deres kamper er rettet mot voksne vil jeg se annerledes på saken – men det kommer aldri disse lagene til å si – ei heller mene. Svaret ligger i hvor mange av publikum som tilhører barne- og ungdomsgruppen, ingen av arrangørene vil miste dem.
Så saken burde kanskje først og fremst handle om respekten for barn og ungdom, i tillegg til at et stort flertall voksne heller ikke ønsker at det drikkes alkohol på et idrettsarrangement der barn og ungdom er tilstede.

Hvis politikerne mener at den eneste løsningen er å gi Oilers permanent skjenkeløyve, som da i praksis betyr at flere må gis permanent skjenkeløyve, vil det sannsynligvis holde i gang debatten om skjenkeløyve enda mer enn om politikerne sier nei til Oilers. DNB Arena vil i så fall bli den første idrettsarenaen som blir gitt en permanent bevilling til menigmann. Vet ikke om dette er det smarteste å ha i skryteboken sin, når politikere forteller barnebarna om sine bravader. Politikerne lever av gode argumenter, jeg mener bestemt at det er atskillig flere gode argumenter for å si nei….

Hvis det gis skjenkeløyve så er det en måte å gjøre det på: Krev at arenaer deles inn i soner som betyr alkoholfrie/familiesoner, eller hvilket navn en nå måtte bruke. Poenget er at i disse sonene kan det hverken kjøpes eller nytes alkohol hverken før, under, etter eller i pauser på kampen. Om ikke annet så ha respekt for de som ikke ønsker at barn og ungdom skal være samlet med de som drikker alkohol på et idrettsarrangement. La idrettsarenaen være en alkoholfri sone for barn og ungdom.
Hver enkelt kan da avgjøre på forhånd hvor deres barn eller en selv skal sitte: i den alkoholfrie sonen, eller der du har tilgang på alkohol – det er ditt valg og du velger også for dine barn.

Hvis politikerne er tøffe og kloke nok – sier de nei til skjenkeløyve utover VIP.
Hvis de vil ha minst mulig bråk fra begge hold, både ja-siden og nei-siden, deles arenaen inn i alkoholfrie soner og “ØLSONER” – smak på det idrettsvenner!

Arne canada goose sale

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen