Fordeling av LAM 2014

Fordelingen av LAM (lokale aktivitetsmidler) ble gjort i begynnelsen av desember, og utbetalingen fra Norges idrettsforbund (NIF) skal ha blitt foretatt i uke 49 (1.-5.des).

LAM fordeles av Idrettsrådet, men det er NIF som står for selve utbetalingen og den skal ha blitt foretatt tidlig i desember. Det ble i år fordelt 5 296 160 kroner til 93 lag. I 2013 var det 4 128 340 kroner til fordeling, noe som ga en økning på 1 167 820 kroner i 2014. Det tilsvarer en økning på ca. 22 %.

Det er et årsmøtevedtak (fra 2007) i Idrettsrådet som sier at det kan tas inntil 15 % av LAM til lag som tar del i Idrett+-arbeid. Idrett+ handler, som mange kjenner til, om å legge til rette for de som ofte faller utenfor idretten.

En fullstendig oversikt over utbetaling av LAM til idrettslag i Stavanger finnes her. canada goose outlet

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen