Effektivt årsmøte

Idrettsrådets årsmøte ble avholdt sist torsdag, 19.mars på Hansons Minde. Bortimot 50 personer var innenfor dørene i det som ble et raskt og effektivt gjennomført årsmøte.

Årsmøtet i Idrettsrådet forløp uten de helt store diskusjonene. Møteleder Ivar Fett ledet forsamlingen effektivt gjennom sakslisten, og etter en drøy time var møtet over.

Det var ett innkommet forslag til årsmøtet og det kom fra Stavanger Kunstløpklubb. Saken handler om utvidet is-sesong i byens ishaller. Årsmøtet vedtok at Idrettsrådet skal jobbe videre med denne saken. Ordlyden i vedtaket vil fremgå i protokollen som blir lagt ut etter hvert.

Valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig vedtatt, noe som blant annet medførte at styreleder Jørn Nielsen (Brodd Badmintonklubb) ble gjenvalgt for 2 år. På forhånd hadde Jørn Hansen (Stavanger Innebandyklubb) meldt at han ønsker å tre ut av vervet som varamedlem, og Svenn Erik Sandsmark (Stavanger Roklub) ble valgt inn.

Nestleder i Rogaland idrettskrets Åge Olsen hilste på vegne av idrettskretsen. Olsen understreket blant annet viktigheten av at idrettsråd har ansatte, og at han håper flere idrettsråd greier å ansette folk for å jobbe med idrettssaker på dagtid. Idrettssjef Arne Tennfjord hilste på vegne av Stavanger kommune. Tennfjord pekte på at samarbeidet med Idrettsrådet er godt, samt at politikerne er opptatt av at Idrettsrådet blir hørt i saker som angår idretten.

Avslutningsvis takket Ivar Fett av for sitt mangeårige engasjement med verv i Idrettsrådet. De siste årene har Fett sittet som leder av valgkomiteen, og før der satt han 10 år i styret i Idrettsrådet, hvorav flere år som leder. Ny leder i valgkomiteen er May Brit Harestad Osaland. michael kors tasche jet set

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen