LAM-utbetalingen like om hjørnet

Idrettsrådet har nå foretatt fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2016 og sendt den videre til godkjenning og utbetaling hos Norges idrettsforbund (NIF). Utbetalingen skjer ca. 15. desember.

LAM-potten for Stavanger er i år på kr 7 979 160, en oppgang på drøye 500 000 kroner fra i fjor. Midlene kommer 95 idrettslag i Stavanger til gode, disse har en samlet medlemsmasse fra 6 til 19 år på 19 198. Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis 92 idrettslag og 19 146 medlemmer.

Av den totale potten benyttes inntil 15 % til Idrett+-tiltak, i henhold til årsmøtevedtak i Idrettsrådet. Ikke alle idrettslag har mottatt brev om Idrett+-støtte som utbetales gjennom LAM, men dette vil nå bli sendt ut fortløpende til alle det gjelder.

For mer info om LAM-ordningen og fullstendig oversikt over hva hvert enkelt idrettslag får i tilskudd, se vår side om LAM. pandorajoyasde

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen