Hurra-prisen 2017 til Idrettspatruljen!

Hurra-prisen 2017 er tildelt Idrettspatruljen. Prisen tildeles på bakgrunn av innsatsen Idrettspatruljen har gjort rettet mot barn og unge.

Hurra-prisen er en årlig pris til en enkeltperson, lag eller forening som i løpet av en lengre periode har utvist frivillig samfunnsinnsats gjennom aktivt engasjement og praktisk handling til beste for fellesskapet. Det blir vektlagt om den frivillige innsatsen har barn og ungdom som målgruppe. Prisbeløpet er på kr 15.000,-.

Idrettsrådet Stavangers «Idrettspatruljen» har de siste 3-4 årene rullet rundt i byen og lagt til rette for fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom. Innsatsen har i hovedsak vært rettet mot skolen, hvor Idrettspatruljen i samarbeid med idrettslag har gått inn og hatt kroppsøvingstimer med innslag av en rekke forskjellige idretter. Barnehage og SFO har også fått en del besøk av Idrettspatruljen. I tillegg har patruljen vært til stede på ulike arrangementer rundt om i byen.

Det er 17.mai-komiteen i Stavanger som deler ut Hurra-prisen, og den ble utdelt under Miljøsøndag i Stavanger sentrum, 17.september. Daglig leder, Arne Thorsen-Eie, mottok prisen på vegne av Idrettsrådet. Idrettspatruljen var for øvrig til stede og hadde aktiviteter på Miljøsøndag.

Les mer om Idrettspatruljen her, og send forespørsel hvis dere ønsker besøk av oss.

Ida Tjørsvaag og Arne Thorsen-Eie med diplomet som viser at Idrettspatruljen har vunnet Hurra-prisen 2017.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen