Årsmøteinnkalling Idrettsrådet Stavanger 20. mars 2019 

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet 20. mars kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer er tilgjengelige på følgende lenke: ÅRSMØTEPAPIRER 2019

Valg: Har dere innspill til valget på årsmøtet send skriftlig henvendelse til Gry Knudsen (Knudsen.gry@gmail.com) angående valg av styre og kontrollkomite. Forslag til Idrettsrådets valgkomite og representanter til Rogaland Idrettskrets sitt ting, send skriftlig henvendelse til Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen onsdag 6. mars.

Styret: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com

 • Leder: Jørn Nielsen Brodd Badminton (på valg)
 • Nestleder: An-Magritt H. Stendahl Stv. Turnforening (på valg)
 • Styremedlem: Geir Engelsgjerd SIF Håndball
 • Styremedlem: Johanne L. Karlsen IL Skjalg (på valg)
 • Styremedlem: Jan Arild Sørbø Ish. Klubben Stv.
 • Styremedlem: Linn Hult Bedriftsidretten
 • Styremedlem: Svenn Erik Sandsmark Stv. Roklubb
 • 1.varamedlem: Astrid Sletten KFUM Stv. Volleyball (på valg)
 • 2.varamedlem: Ola Barkved Sunde IL (på valg)

Kontrollkomite: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com

 • Medlem: Tore Drange SIF Håndball
 • Medlem: Torbjørn Hinna Hinna IL (på valg)
 • Varamedlem: Håvard Løvik SK Jarl (på valg)
 • Varamedlem: Annebeth Tvedten Stv. Turnforening (på valg)

Valgkomite: forslag til kandidater sendes til post@idrettsraadet.no

 • Leder: Gry Knudsen Stv. Svømme Klubb
 • Medlem: Geir Støle Forus og Gausel IL (på valg)
 • Medlem: Jørn Hansen Stv. Innebandyklubb (på valg)
 • Varamedlem: Gunnar Nygård Hinna FK (på valg)

Andre saker: Dersom idrettslaget har innspill til andre saker som skal tas opp på årsmøtet, send skriftlig henvendelse til Idrettsrådet innen 6. mars. 2019

Idrettslag har to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn idrettslagets representant(er) på forhånd, senest fredag 15.mars til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styre eller styreleder/daglig leder til årsmøte.

Se for øvrig loven for Idrettsrådet Stavanger for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøte (kap. IV).

Rull til toppen