Viktig informasjon vedrørende koronavirus

Idrettsrådet Stavanger har videresendt informasjon fra Stavanger Kommune vedrørende koronavirus til alle idrettslag.

Alle idrettslag bør jevnlig sikre at deltakere i idrett blir oppfordret til god hånd- og hostehygiene.

Med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 stenger Stavanger kommune inntil videre:

1. Alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere.
2. Alle arrangement med flere enn 50 deltakere som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus

Konsekvensene av dette er at innendørs arrangementer planlagt med mer enn 500 deltakere enten må avlyses eller tilpasses disse reglene.

Aktuelle risikogrupper er definert av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Situasjonen vurderes fortløpende og kan endres på kort varsel.

BREV FRA STAVANGER KOMMUNE 09.03.2020:

Til idrettslag i Stavanger 

Her kommer litt informasjon vedrørende Koronavirus og smittevern. 

– Hvilke tiltak gjør Stavanger Kommune? 

Idrettsavdelingen har intensivert renholdet på alle kommunale idrettsanlegg. Det jobbes med å få satt ut dispensere med desinfiserende middel. I tillegg henges det opp plakater med informasjon om smitteforebygging.  

– Treningstid og arrangement: 

Per nå kan treninger gå som vanlig. Det gikk i går ut følgende pressemelding: 

Vedtak etter smittevernloven §4-1 – forbud mot større arrangementer og arrangementer rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus 

Med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 stenger Stavanger kommune inntil videre: 

1. Alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere. 2. Alle arrangement med flere enn 50 deltakere som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus 

Konsekvensene av dette er at innendørs arrangementer planlagt med mer enn 500 deltakere enten må avlyses eller tilpasses disse reglene. 

Aktuelle risikogrupper er definert av Folkehelseinstituttet, oppdatert 4. mars 2020: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ 

Alle arrangementer som avholdes i Stavanger kommune skal sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene. Det skal i starten av arrangementet informeres om smittesituasjonen, og deltakerne skal anmodes om å ivareta god hånd- og hostehygiene. 

Vedtaket gjelder i første omgang fra 9. mars 2020 til og med 22. mars 2020. Dette vurderes fortløpende og kan endres på kort varsel. 

Hvilket ansvar har idrettslagene? 

Stavanger kommune ber idrettslagene om å hjelpe med å forebygge smitte. Del informasjon om smitteforebygging.  

Arrangører må ta vedtaket på alvor, og påse at det ikke er mer enn 500 personer samlet i anlegget. Arrangør kan videre gjøre nødvendige tiltak for å forebygge smitte. 

Arrangører oppfordres også til å gjøre egne vurderinger av arrangement og smitteverntiltak selv om det er mindre enn 500 personer tilstede. 

Mvh 

Oddbjørn Fiskå        Arne Tennfjord 

Fagleder Idrett        Idrettsjef 

Skroll til toppen
Rull til toppen