Korona virus oppdatering 12.03.2020

STENGING AV ALLE KOMMUNALE IDRETTSANLEGG

Stenging av alle kommunale idrettsanlegg

Se nedenfor viktig informasjon fra Stavanger Kommune vedrørende stenging av alle kommunale idrettsanlegg, med virkning fra fredag 13. mars inntil videre.

Utsettelse av frist årsmøtet

Se også informasjon vedrørende utsettelse av frist for årsmøtet til 15. juni, offisiell uttalelse fra Norges Idrettsforbund linket her

Søknadsfrister for tilskuddsordninger

Ettersom fristen for avvikling av årsmøtet er satt til 15. juni får dette følger for søknadsfrist til kommunalt driftstilskudd, lokale aktivitetsmidler og kommunalt idrettsstipend.

Foreløpig ber vi om at alle idrettslag sender medlemslister med navn per 31.12.2019 innen fredag 17. april på søknadsskjema https://response.questback.com/idrettsvg/cj0hawwwmt

Resterende dokumenter sendes etter gjennomført årsmøtet på vanlig søknadsskjema: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5451729&sid=cGuu4Zk8SG

Brev fra Stavanger Kommune 12.03.2020 kl.15:20:

20/11460 Informasjon til idrettslag vedrørende koronavirus og smittevern

Stavanger kommune har besluttet å stenge alle kommunale idrettsanlegg, med virkning fra torsdag 12. mars kl.18:00 inntil videre.

Denne avgjørelsen tas for å forebygge og begrense smitte, beskytte
sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

Dette innebærer at alle kommunale idrettsanlegg som:

– flerbrukshaller

– svømmehaller

– ishaller

– turnhall

– tennishall

– utendørsanlegg og garderobebygg

– gymsaler og skolebasseng på kveldstid

I tillegg stenges de interkommunale idrettsanleggene og Forus
Sportssenter.

All idrettslig aktivitet i anlegg som Stavanger kommune leier tid
i vil også opphøre.

Viser elles til restriksjoner pr.12.03.2020 på Stavanger kommune
sine hjemmesider. Alle folkeansamlinger mellom 50-500 deltakere er meldepliktig
på elektronisk skjema for egenmelding:

https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/stavanger-innforer-nye-korona-restriksjoner-fra-11.-mars/

 

Med hilsen

Leidulf Skjørestad

Arne Tennfjord

direktør

leder

Skroll til toppen
Rull til toppen