Idrettsrådenes uttalelse om krisepakken 2020

15 idrettsråd har sendt følgene uttalelse:

Til 

Kultur og idrettsminister 

Kopi: 

Idrettsstyret 

Idrettskretser 

Kommuner 


Alle 15 idrettsrådene i Norge som har en profesjonell organisasjon med ansatte og som representerer en stor del av medlemsmassen i Norsk idrett, ønsker å komme med noen innspill knyttet til krisepakker til idretten.   


VI BER OM AT DET LEGGES TIL RETTE FOR EN MEST MULIG RETTFERDIG OG ETTERPRØVBAR BRUK AV KRISEPAKKER TIL IDRETTEN SOM ER LOKALT TILPASSET  

Fakta om idrettslag i koronakrisen: 

– Et stort flertall av idrettslagene i Norge, både store og små blir rammet økonomisk pga koronasmitten. 

– Det er stor forskjell mellom idrettslagene hvor mye de blir rammet, sågar er det idrettslag som ikke blir rammet i det hele tatt, mens for andre kan det gå mot konkurs/nedleggelse. 

– Et mindre beløp i minus for et lite idrettslag kan fort være alvorligere enn et stort beløp for et stort idrettslag. – 4 arrangement med nettoinntekter a kr. 25 000 er like viktige som 1 arrangement med nettoinntekter på kr. 100 000.  

– Idrettslag henter inn penger på mange forskjellige måter – ikke bare arrangement.  

– Det har ved den første krisepakken vært uklart hva det kan søkes om under det som defineres som arrangement. Idrettsfritidsordninger er et eksempel på dette. Her har noen søkt – andre ikke og det er uklart om det skal gis støtte til dette som et idrettsarrangement. Vi mener dette ikke er et idrettsarrangement, men et fast tiltak.  

– Flere kommuner har allerede bevilget penger for å støtte opp om situasjonen for de frivillige lag/foreningene og vurderer nå hvordan tildeling skal skje. 

SLIK VIL VI HA DET! 

– Alt tap av legale inntekter som idrettslag nå får pga Koronakrisen, må tas med i regnestykket når offentlige krisepakker fordeles. En krone er en krone og du får akkurat like mye aktivitet for den uavhengig hvor den kommer fra. Det er kreativiteten og de enkelte idrettslags muligheter til å hente inn penger som gjør det mulig å drive det fantastiske mangfoldet med den store oppslutningen som vi har i idretten i Norge. Å skille hvilke type inntekter som gjelder er å undergrave hvordan idrettslag drives.  

–      Krisepakkene må bli mest mulig rettferdig tildelt og at det er enkle, tydelige og transparente ordninger som tildeles og etterprøves lokalt.  Vi foreslår at framtidige krisepakker (rest fra første pakke og nye krisepakker) fordeles med hodestøtte pr. medlem pr. kommune eller pr. fylke. Den videre fordeling av midler til idrettslagene, skjer i samarbeid mellom Idrettsråd og Idrettskrets. Det er allerede et system: Lokale aktivitetsmidler (LAM) som kan benyttes til praktisk tildeling av midler etter innstilling fra Idrettsråd/Idrettskrets. 

Med sportslig hilsen Idrettsrådene i: 

Asker 

Bergen 

Bodø 

Bærum 

Drammen 

Fredrikstad 

Halden 

Harstad 

Kristiansand 

Sandnes 

Sarpsborg 

Senja

 Stavanger 

Trondheim 

Tromsø 

Rull til toppen