Tilskuddsmidler å hente!

Året 2020 vil gå inn i historiebøkene som er merkelig år, preget av virus, smittevern, hjemmekontor, og permitteringer. Som mye annet har breddeidretten blitt hardt rammet, med nedstengte anlegg og stopp i aktivitet. Flere uttrykker nå en bekymring for mulige frafall blant barn, ungdom og voksne i idretten. Noen mister gjerne gnisten? Andre har kanskje foreldre som er permitterte eller oppsagt, og dermed ikke råd til deltakelse?

Idrettsrådet ønsker å hjelpe idrettslag som jobber mot frafall og for rekruttering og inkludering. Vet dere som klubb om tilfeller der noen står i fare for å måtte slutte i idrettslaget pga. økonomiske barrierer? Har dere som klubb noen gode tiltak for å beholde ungdommer som aktive? Har dere satt i gang nye rekrutteringstiltak for å få flere medlemmer? Ta kontakt med oss! Vi kan hjelpe.

Aktiviteten for barn og ungdom er heldigvis kommet i gang igjen. Idrettsrådet opplever at alle idrettslag tar smittevern på alvor. Vårt inntrykk er at alle legger ned en fantastisk innsats for å etterkomme både regler og anbefalinger fra helsemyndigheter. Dette gjør vi for at barn og unge skal få en så normal hverdag som mulig, midt i en alvorlig pandemi.

Idrettsrådet kan bistå i saker der et eller flere medlemmer har økonomiske barrierer, det være seg medlemskontingent, treningsavgift og nødvendig utstyr. Vi har også midler til å målrettet tiltak innenfor rekruttering og inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn og for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Ønsker du å vite mer, eller har spørsmål til tilskuddsordningen Idrett+? Ta kontakt med Jone Edland på jone@idrettsraadet.no

Link til søknadsskjema: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5248559&sid=LNWe5vM7Iv

Rull til toppen