Årsmøteinnkalling 2022 Idrettsrådet Stavanger

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet onsdag 06. april kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer blir lagt ut på Idrettsrådets nettside 30. mars, 1 uke før årsmøtet: https://idrettsraadet.no/idrettsradet/dokumentarkiv/

Innmelding av saker:
Frist for innmelding av saker søm ønskes behandlet på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet.

Frist for dette blir da senest onsdag 23. mars.

Som kjent har hvert idrettslag to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

All påmelding meldes inn av styreleder eller daglig leder. Påmeldingsfrist senest mandag 28. mars til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no

Valg:
Har dere forslag til kandidater så kontakt Gry Knudsen (Knudsen.gry@gmail.com)

tlf: 905 04 941 angående valg av styre og kontrollkomite innen onsdag 23. mars.

Forslag til Idrettsrådets valgkomite og representanter til Rogaland Idrettskrets sitt ting, sendes Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen onsdag 23. mars.

Oversikt over sittende representanter og hvem som er på valg:

                              Styret:

Leder:

Jørn Nielsen

Brodd Badminton

 

Nestleder:

An-Magritt H. Stendahl 

Stv. Turnforening

 

Styremedlem:

Geir Engelsgjerd

SIF Håndball

(på valg)

Styremedlem:

Astrid Sletten

KFUM Volleyball

 

Styremedlem:

Jan Arild Sørbø

Ish. Klubben Stv.

(på valg)

Styremedlem:

Anne Kvale 

Buøy IL

(på valg)

Styremedlem:

Svenn Erik Sandsmark

Stv. Roklubb

(på valg)

1.varamedlem:

Jon Asgaut Flesjå 

Finnøy IL

(på valg)

2.varamedlem:

Britt Heskestad

GTI

(på valg)

 

Kontrollkomite: forslag til kandidater sendes til Knudsen.gry@gmail.com

Medlem:

Tore Drange

SIF Håndball

(på valg)

Medlem:

Torbjørn Hinna

Hinna IL

 

Varamedlem:

Annebeth Tvedten

Stv. Turnforening

(på valg)

              

Valgkomite: forslag til kandidater sendes til post@idrettsraadet.no

Leder:

Gry Knudsen

Stv. Svømme Klubb

(på valg)

Medlem:

Gunnar Nygård

Hinna FK

 

Medlem:

Johanne Karlsen

IL Skjalg

 

Varamedlem:

Jørn Hansen

Stav. Innebandyklubb

(på valg)

Ta kontakt med Idrettsrådet ved eventuelle spørsmål.

med vennlig hilsen

Jørn Nielsen                                       Arne Thorsen-Eie

Styreleder                                           Daglig Leder

 

Postboks 5505

4081 Stavanger

Tlf + 47 4000 23 99

post@idrettsraadet.no

www.idrettsraadet.no

Skroll til toppen
Rull til toppen