Koordinering av Stavangeridretten ifm. flyktningkrisen i Ukraina

Etter avtale med Stavanger Kommune har Idrettsrådet blitt enige om å bidra med å formidle informasjon til og koordineringen av idrettslagene i byen ifm. flyktningsituasjonen i Ukraina.

Alle henvendelser fra idrettslag knyttet til flyktningsituasjonen rettes til Idrettsrådet:

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Arne Thorsen-Eie

Epost: arne@idrettsraadet.no

Mobil: 91691047

Epost Idrettsrådet: post@idrettsraadet.no

Hovedlinje Idrettsrådet: 4000 23 99

Informasjon sendt til idrettslagene 17.03.2022:

Det er nå mange som kontakter oss ang. flyktningsituasjonen og da også ønsker å sette i gang tiltak. Det er veldig bra at idretten stiller opp, samtidig er det ikke noen overraskelse, det er bare noe Idretten alltid gjør i slike situasjoner – det har vi lov å være stolte av  – og mange takk for at dere stiller opp.

Stavanger kommune og Idrettsrådet har blitt enige om at all henvendelse fra idrettslagene knyttet til flykninger skal til Idrettsrådet. Dette mener vi vil gjøre det enklere både for kommunen og idrettslagene

Dette gjør vi for å minimere at det ta kontakt på kryss og tvers som fort ender i et informasjonskaos der idrettslagene får forskjellig svar på forskjellig tidspunkt og samtidig.  Vi er lovet førstehåndsinformasjon av Stavanger kommunes forskjellige instanser. Vi vil da sende ut målrettet informasjon til alle idrettslag der det er naturlig og spesifikke idrettslag der det er naturlig.

Vi aner ikke omfanget av Putins krigføring og hvor mange flyktninger som kommer til Stavanger, men vi vet at det spiller en stor rolle at vi kan bidra med inkludere våre nye landsmenn.

Stavanger kommune har også satt av 1. mill. som lag og foreninger kan søke på i forhold til tiltak for flyktninger. Retningslinjer m.m. er enda ikke klare, men vi vil informere så snart det er på plass.  Det er, som sikkert flere har fått med seg, etablert et mottakssenter på Thon Hotel Stavanger. Idrettsrådet får tilgang til hotellet og vil da skaffe seg mer info om de som bor her og da være mer i stand til å legge til rette for tilbud i samarbeid med idrettslagene. Vårt utgangspunkt er at jo raskere de kommer i en positiv aktivitet jo bedre.

Vi skal så godt det lar seg gjøre å holde dere informert og da også om behov for hjelp/tiltak.

Som ellers er det bare å ta kontakt om dere lurer på noe.

Vi skal skape en positiv opplevelse for ukrainerne som har flyktet fra en helt forferdelig krig – her vet vi idretten vil levere.

Skroll til toppen
Rull til toppen