Årsmøteinnkalling 2023 Idrettsrådet Stavanger

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet torsdag 20. april kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer blir lagt ut på Idrettsrådets nettside torsdag 13. april, 1 uke før årsmøtet: https://idrettsraadet.no/idrettsradet/dokumentarkiv/

Innmelding av saker:
Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet.

Frist for dette blir da senest torsdag 6. april.

Som kjent har hvert idrettslag to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

All påmelding meldes inn av styreleder eller daglig leder. Påmeldingsfrist senest tirsdag 18. april til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no

Valg:
Har dere forslag til kandidater så kontakt Johanne Karlsen (joha-ka@lyse.net)

Tlf: 918 53 324 angående valg av styre og kontrollkomite innen torsdag 6.april.

Forslag til Idrettsrådets valgkomite og representanter til Rogaland Idrettskrets sitt ting, sendes Idrettsrådet (post@idrettsraadet.no) innen torsdag 6. april.

Oversikt over sittende representanter og hvem som er på valg:

                              Styret:

Leder:

Jørn Nielsen

Brodd Badminton

(på valg)

Nestleder:

An-Magritt H. Stendahl 

Stv. Turnforening

(på valg)

Styremedlem:

Mette Høgsand

Tastavarden Håndball

 

Styremedlem:

Astrid Sletten

KFUM Volleyball

(på valg)

Styremedlem:

Jan Arild Sørbø

Ish. Klubben Stv.

 

Styremedlem:

Mona Olsen Skoglund 

Brodd Innebandy klubb

 

Styremedlem:

Svenn Erik Sandsmark

Stv. Roklubb

 

1.varamedlem:

Eldbjørg Holmås 

Stv. Svømmeklubb

(på valg)

2.varamedlem:

Eirik Duesten

GTI Friidrett

(på valg)

Kontrollkomite: forslag til kandidater sendes til joha-ka@lyse.net

Medlem:

Tore Drange

SIF Håndball

 

Medlem:

Torbjørn Hinna

Hinna IL

(på valg)

Varamedlem:

Annebeth Tvedten

Stv. Turnforening

(på valg)

Valgkomite: forslag til kandidater sendes til post@idrettsraadet.no

Leder:

Johanne Karlsen

IL Skjalg

(på valg)

Medlem:

Jørn Hansen

Stav. Innebandyklubb

 

Varamedlem:

Geir Engelsgjerd

SIF Håndball

(på valg)

Ta kontakt med Idrettsrådet ved eventuelle spørsmål.

med vennlig hilsen

Jørn Nielsen                                       Arne Thorsen-Eie

Styreleder                                           Daglig Leder

Skroll til toppen
Rull til toppen