Tilskuddsordninger og søknadsfrister

TRENINGSTID OG ARRANGEMENT I INNENDØRSANLEGG

Skolelokaler: Skoleåret 2023-2024

Lag, organisasjoner og andre som ønsker treningstid i gymsal eller skolebasseng, må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/leie-idrettsanlegg/¨

Idrettsanlegg: Ordinær sesong 2023-2024

Skoler, barnehager, lag og organisasjoner som ønsker treningstid, må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/leie-idrettsanlegg/

Skoler, barnehager, lag og organisasjoner som ønsker innendørsanlegg til arrangement må søke om dette innen 1.mars. Dette gjøres via https://aktivby.stavanger.kommune.no/

Sørmarka Arena: Ordinær sesong 2023-2024

Idrettslag som ønsker treningstid i Sørmarka Arena (og andre anlegg under Folkehallene), må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på

https://varenergiarenasormarka.no/praktisk-informasjon/idrettslag/

BARNAS SOMMER 2023

Det er nå mulig å søke om tilskudd til Barnas sommer 2023

Søk på eget skjema i denne lenken Barnas sommer 2023 (stavanger.kommune.no)

  • Søknadsfrist 10. mars 2023

Søknadene behandles fortløpende, men aktivitet i disse kommunedeler vil bli prioritert.

  • Finnøy
  • Rennesøy
  • Hundvåg
  • Madla
  • Eiganes og Våland

Er det spørsmål til dette ta kontakt med:

  • Martine Haarr Bolognini

E-post martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no
Telefon 51508949

  • Kjerstin Ropeid

E-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Telefon 51913832

ANLEGGSTILSKUDDET

Idrettslag som eier/leier idrettsanlegg som benyttes til idrettsaktivitet kan søke om støtte til dekning av utgifter til leie i private anlegg( + strøm og liknende).

Søknadsfrist 15. mars – søknadsskjema https://eskjema.stavanger.kommune.no/stavanger/1103_2

Se informasjon om de nye kriteriene som startet i 2022 for anleggstilskuddet HER

KOMMUNALT IDRETTSSTIPEND

Kommunalt idrettsstipend er en tilskuddsordning rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere. Søknadsfrist 05. april.

Søknadskjema finne på https://idrettsraadet.no/kommunalt-idrettsstipend/

Scroll to Top
Rull til toppen