Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøteinnkalling 2024 Idrettsrådet Stavanger

Idrettsrådet Stavanger avholder årsmøtet torsdag 25. april kl.18:00 på Hansons Minde; Henrik Ibsens gate 58, 4021 Stavanger.

Årsmøtepapirer blir lagt ut på Idrettsrådets nettside torsdag 18. april, 1 uke før årsmøtet: https://idrettsraadet.no/idrettsradet/dokumentarkiv/

Innmelding av saker:
Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet.

Frist for dette blir da senest torsdag 11. april.

Hvert idrettslag har to stemmer på årsmøte. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.

All påmelding meldes inn av styreleder eller daglig leder. Påmeldingsfrist senest tirsdag 23. april til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no

Valg:
Har dere forslag til kandidater så kontakt Jørn Nielsen (jorn.nielsen@sonans.no eller tlf: 480 20 686) angående valg av styre og kontrollkomite innen torsdag 6.april.

Styret

Leder:

Sven Erik Sandsmark

Stavanger Roklub

På valg

Nestleder:

An-Magritt H. Stendahl

Stavanger Turnforening

Ikke på valg

Styremedlem:

Mette Høgsand

Tastavarden Håndballklubb

På valg

Styremedlem:

Astrid Sletten

KFUM Stv. Volleyballklubb

Ikke på valg

Styremedlem:

Jan Arild Sørbø

Ishockeyklubben Stavanger

På valg

Styremedlem

Mona Olsen

Brodd Innebandyklubb

På valg

Styremedlem:

Eirik Duesten

GTI Friidrettsklubb

Ikke på valg

Varamedlem:

Lars Haldorsen

Stavanger/Sandnes Skøyteklubb

Nyvalg 1 år

Varamedlem:

Mariann Andreassen

Mastra Hestesportsklubb

Nyvalg 1 år

Kontrollkomite:

Medlem:

Tore Drange

GTI Friidrettsklubb

På valg

Medlem:

Geir Engelsgjerd

SIF Håndball

Ikke på valg

Varamedlem:

Ine Helvik

Svithun Biljardklubb

Nyvalg 1 år

Skroll til toppen
Rull til toppen