Viktige søknadsfrister idrettslag Stavanger mars-april

BARNAS SOMMER 2024 – søknadsfrist 1. mars 2024

Det er nå mulig å søke om tilskudd til Barnas sommer 2024

Søk på eget skjema i denne lenken Barnas sommer 2024 (stavanger.kommune.no)

Søknadene behandles fortløpende.

Søknader fra aktører i kommunedeler med få søkere vil bli prioritert.

 Er det spørsmål til dette ta kontakt med:

  • Kjerstin Ropeid

E-post kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Telefon 51913832

  • Martine Haarr Bolognini

E-post martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no
Telefon 51508949

 

TRENINGSTID OG ARRANGEMENT I INNENDØRSANLEGG – søknadsfrist 1. mars

Skolelokaler: Skoleåret 2024-2025

Lag, organisasjoner og andre som ønsker treningstid i gymsal eller skolebasseng, må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/leie-idrettsanlegg/

 Idrettsanlegg: Ordinær sesong 2024-2025

Skoler, barnehager, lag og organisasjoner som ønsker treningstid, må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/leie-idrettsanlegg/

Skoler, barnehager, lag og organisasjoner som ønsker innendørsanlegg til arrangement må søke om dette innen 1.mars. Dette gjøres via https://aktivby.stavanger.kommune.no/

 Sørmarka Arena: Ordinær sesong 2024-2025

Idrettslag som ønsker treningstid i Sørmarka Arena (og andre anlegg under Folkehallene), må søke om dette innen 1.mars. Søknadsskjema finnes på

https://varenergiarenasormarka.no/praktisk-informasjon/idrettslag/

 

ANLEGGSTILSKUDDET – søknadsfrist 15. mars 2024

Idrettslag som eier/leier idrettsanlegg som benyttes til idrettsaktivitet kan søke om støtte til dekning av utgifter til leie i private anlegg( + strøm og liknende).

De idrettslag som mottok støtte i 2023 må fortsatt bekrefte størrelse på klubbhus, driftskostnader 2023 for de som eier idrettsanlegg og leiekostnader 2023 for de som leier idrettsanlegg.

Søknadsskjema https://skjema.no/stavanger/1103_2

Se informasjon om de nye kriteriene som startet i 2022 for anleggstilskuddet HER

 

KOMMUNALT IDRETTSSTIPEND – søknadsfrist 05. april 2024

Kommunalt idrettsstipend er en tilskuddsordning rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere.

Viktig at alle idrettslag sprer informasjon om dette stipendet til aktuelle medlemmer i idrettslaget – husk det er ikke idrettslaget som søker, men medlemmene selv.

Søknadskjema finne på https://idrettsraadet.no/kommunalt-idrettsstipend/

 

TILSKUDD TIL ENERGITILTAK FOR FRIVILLIGHETEN – søknadsfrist 09. april

Det er nå mulig for frivillige organisasjoner å søke tilskudd til energitiltak hos Rogaland fylkeskommune.

Frivillige lag og organisasjoner faller ofte utenfor støtteordninger som skal gjøre det lettere å gjennomføre energibesparende tiltak. Fylkestinget vedtok derfor i 2022 at det skulle etableres en ordning som gir støtte til tiltak som reduserer behovet for innkjøpt energi.

Det ble i 2023 delt ut tilskudd til bl.a. skifte av vinduer, etablering av solceller, skifte til LED-lys og installering av varmepumper. Denne ordningen har en gjenværende ramme på seks millioner kroner.

 Informasjon og søknadsportal på deres nettsider: Tilskudd til energitiltak for frivilligheten – Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

 

IDRETTSPATRULJEN SKOLEBESØK – fortløpende booking

 

Idrettspatruljen får flere ukentlige henvendelser fra skoler og gjennomfører mange besøk i kroppsøvingstimer med idrettslag i Stavanger for å få la elever oppleve mangfoldet og mestring i det varierte idrettstilbudet. Dersom deres idrettslag har instruktører som er interesserte i å gjennomføre betalte instruksjonstimer i deres idrett på dagtid så send en henvendelse til post@idrettspatruljen.no

Skroll til toppen
Rull til toppen