Rekordstort oppmøte på årsmøtet

Det møtte 95 personer frem til årsmøte. Av disse hadde hele 78 stemmerett. Faktisk var oppmøte så stort at vi måtte ta i bruk video-overføring til et annet rom i Hansons Minde for at alle skulle få med seg det som skjedde. Les mer for å se hvilke sentrale vedtak som ble gjort.

Forslag fra Tjensvoll FK:

Tjensvoll FK legger frem forslag om at kioskdriften i Randaberg Arena på turneringer må tilfalle turneringens arrangører.

Idrettsrådets forslag:

Årsmøtet ber Idrettsrådet ta kontakt med Folkehallene, med den hensikt å gi arrangører av turneringer/arrangementer mulighet til kiosksalg.

Idrettsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Forslag fra Viking FK:

Årsmøtet i Stavanger Idrettsråd ber styret i Idrettsrådet arbeide for å redusere administrasjonskostandene til Idrettsrådet. Sparte administrasjonskostnader skal henvendes til økt driftstilskudd til Idrettslagene.

Idrettsrådets forslag:

Årsmøtet ser ikke at det med dagens arbeidsoppgaver og ambisjoner er mulig å kutte i administrasjonskostandene. 

Idrettsrådets forslag ble valgt med 71 mot 7 stemmer

 

Forslag fra Idrettsrådet

Nye kriterier for kommunalt driftstilskudd

Følgende punkt ble foreslått fjernet fra eksisterende regler:

Medlemmer som skal oppgis skal ha et organisert tilbud hele året, eller hele sesongen som det er naturlig at aktiviteten utøves. Deltakere på kortere kurs o.l. vil derfor ikke alene danne grunnlag for et medlemskap.

 Idrettsrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Budsjett 2012

Fra Hinna Friidrett ble det foreslått å øke posten «Jenter i Fokus» fra Kr. 100.000 til Kr 150.000. Denne økningen skulle muliggjøres ved å redusere posten «Kommunalt driftstilskudd» med tilsvarende, dvs fra Kr. 3.550.000 til Kr. 3.500.000.

Enstemmig vedtatt med endringsforslaget fra Hinna Friidrett. I og med at det kommunale driftstilskudd er vedtatt av Kommunalstyret for Kultur og Idrett må denne saken oversendes dem for endelig godkjenning.

 

Valg 2012

Styret:

Leder:                  Tor Inge Kjellesvik                     Hundvåg Fotball            Ikke på valg

Nestleder:                Ove Brattaas                                     SIF Håndball                      Gjenvalgt,2 år 

Styremedlem:         Gunnar Nygård                                 Hinna Fotball                       Gjenvalgt,2 år

Styremedlem:        Kjell Erik Myreng                       Viking Hockey                Ikke på valg

Styremedlem:        Gro W. Hustvedt                       Hundvåg Håndball          Ikke på valg

Styremedlem:         Gry Knudsen                                     St. Svømme Club                Ny, 2 år

Styremedlem:        Anne N. Kvale                           Bedriftsidretten              Ikke på valg

Varamedlem:          Jørn Nielsen                                       Brodd Badminton               Ny, 1 år

Varamedlem:          Johanne Karlsen                              IL Skjalg                               Ny, 1 år

 

Kontrollkomité:

Medlem:                   Tore Drange                                       SIF Håndball                       Gjenvalgt,2 år

Medlem:             Thorbjørn Hinna                          Hinna IL                        Ikke på valg

Varamedlem:          Håvard Løvik                                      SK Jarl                                  Gjenvalgt,1 år

Varamedlem:          Annebeth Tvedten                           Stavanger Turnfor.          Gjenvalgt,1 år

 

 

Idrettens representant i Stavanger Ishalls representantskap:

Iver Jan Leren                                                    Viking Hockey            Ikke på valg

(Stavanger Ishall er under omorganisering, og styret i IR får fullmakt til å tilpasse representasjon etter utfallet på neste rep.møte.)

 

Idrettsrådets representanter til Rogaland Idrettskrets sitt ting:

Idrettsrådet får selv mandat til å oppnevne representanter.

 

Valgkomite

Leder:            Ivar Fett                       Stavanger Svømme Club          Ikke på valg

Medlem:       May Brit H. Osaland         Tasta Turn                           Ny, 2 år

Medlem:       Randi Markvardsen           Madla IL                              Ikke på valg

Varamedlem:              Ine Helvik            Svithun Biljard                    Gjenvalgt, 1 år

 

Idrettsrådet vil takke for idrettslagenes engasjement og fremmøte på årets årsmøte. Samtidig vil vi også rette en takk til de avtroppende styremedlemmene May Brit Harestad Osaland, Hilde Hegland og Kristin Hvidsten. air max blancas

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen