Idrett og alkohol

drettsrådet uttaler seg til viktig prinsipiell sak om alkohol ved idrettsarrangement. Et enstemmig Idrettsråd står bak uttalen.

Idrettsrådets uttale:

«Alkohol på idrettsarrangement
Stavanger kommune har bedt Idrettsrådet uttale seg i saken om utvidet skjenking på idrettsarenaer med bakgrunn i søknad om skjenkeløyve i DNB Arena og i etterkant også tilsvarende søknad om skjenkeløyve på Viking stadion og Sørmarka Arena.
Problemstillingen er om det skal åpnes for at det kan serveres og konsumeres alkohol utover de tidligere definerte VIP-områdene, som da betyr at alle som ønsker og som er gamle nok, kan kjøpe og nyte alkohol under et idrettsarrangement.

Idrettsrådet har i sak 47/13 enstemmig vedtatt følgende:

Idrettsrådet råder Stavanger kommune til å avslå søknad om skjenkeløyve utover definerte  VIP/restaurantområde med tilhørende matservering som er godt skjermet fra øvrige publikummere (eks. VIP på Viking stadion.)

Ønsket fra noen voksne til å innta alkohol under idrettsarrangement og ønsket fra arrangør til å tjene penger på alkohol,  overskygges av viktigheten for at barn og ungdom –  som er en stor del av publikum – skal få oppleve et så rusfritt miljø som mulig.

– Vi ønsker ikke at alkohol legitimeres under idrettsarrangement

En restriktiv alkoholpolitikk knyttet til idrettsarrangement gir en trygghet og visshet om hva idretten er og hva idretten står for.

Idrettsrådet ber Stavanger kommune føre en idrettspolitikk som er i samsvar med Idrettsrådets anbefalinger og Norges Idrettsforbund sine målsettinger.

Kommentar
Idrettsrådet er tilknyttet Norges idrettsforbund sier nei til utvidet skjenking. Norges idrettsforbund er den desidert største barne- og ungdomsorganisasjonen og vi har et stort ansvar for våre barn og ungdom. Undersøkelser viser også at de aller fleste mener at det ikke er greit å drikke alkohol på idrettsarenaer når barn og ungdom er tilstede. Tall gir ikke alle svar, men noe sier de.

–          Respons Analyse 2009: 81% syns ikke det er greit å drikke alkohol på idrettsarrangement der barn og ungdom er tilstede.

–          Synovates 2010: 8 av 10 nordmenn syns ikke det er greit at det drikkes alkohol på idrettsarrangement der barn og ungdom er tilstede.

–          MMI 2012: 86,3% mener idrettslag bør ha tydelige regler for bruk av alkohol.

En parentes her er at det ikke er slik at sponsorene/VIP-ene heller er entydige. Lyse som er – og har vært største sponsor til Viking i flere år – sier nei til alkohol.

Ut i fra våre argumenter kan vi forstå at noen mener det å ikke gå imot alkoholservering på VIP jmf. vedtak, ikke er forenelig med vårt øvrige alkoholstandpunkt, det er da dette å si:
Ideelt sett ønsker vi ikke alkoholservering på VIP, men det er ikke gjeldende VIP-praksis/regler (jmf. Viking stadion) som er diskusjonen og det vi er bedt om å uttale oss til, men en søknad om å tilby alkohol til alle på idrettsarrangement både i helger og ukedager. Det er et vedtak ang. VIP og det forholder vi oss til. Den tradisjonelle VIP er sterkt avskjermet fra resterende publikum og slik vi ser det, så drives det som et lukket selskap i en restaurant som lever sitt eget liv og ikke sjenerer andre publikummere.
I dette ligger da også at de som skal ha bevilling knyttet til VIP skal ha en VIP slik vi beskriver – klart atskilt område best mulig skjermet fra øvrige publikummere.

For de som ønsker alkoholservering til alle har det vært et poeng at det må være et «likhetsprinsipp», uansett stand og stilling, der alle bør få drikke, så lenge VIPène får drikke.
En slik argumentasjon holder ikke «vann» da burde alle ikke bare få drikke, men mat, bord og stoler og ellers det som følger med en VIP plass .Det er ikke, vil aldri bli og samfunnet vil aldri fungere, hvis alle skal ha alt til alle tider. Det er ingen menneskerett hverken å få drikke eller få VIP plass på et idrettsarrangement.

Praksis på DNB Arena i dag under den midlertidige skjenkebevillingen, er at det i «pubene» kun selges alkohol i pausene, samt før og etter kamp. Det er gjort til et poeng at det ikke drikkes når spillet pågår. Idrettsrådet er mindre opptatt av når det drikkes under et idrettsarrangement, det blir mer en praktisk vurdering for arrangør. Vi er derimot opptatt av at det ikke skal legges til rette for alkoholbruk i tilknytning til idrettsarrangement, noe vi mener er til idrettens beste.

Skulle det bli et ja til utvidet skjenkebevilling utfordrer vi politikerne i samme vedtak å si noe klart og tydelig om hvor grensen skal gå i forhold til hvem som skal få når og hvilke kriterier som da skal gjelde.  Hva da med et likhetsprinsipp som blir forfektet i forhold til menigmann og VIP. Er det divisjonen, lokalene, antall publikum eller……….som skal gjelde?

Idretten har blitt bedt om å uttale seg og vi håper å ha gitt et tydelig svar: Vi sier NEI til utvidet skjenkebevilling og begrunner dette. Når en her ber om uttale fra idretten i denne viktige prinsippsaken og får et tydelig svar tilbake, da håper vi at dette blir tatt hensyn til. Saken gjelder Idretten sine egne arrangement og hvordan vi selv ønsker å ha det. Det vi ønsker skader ingen, men er den beste måten å ta vare på våre barn og ungdom og samtidig vise dem at alkohol og idrett ikke hører sammen.»

Daglig leder i Idrettsrådet utfordrer i sakens anledning politikerne i et skråblikk som kan leses her. zapatillas air max

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen