Inkludering i idrettslag: Stavanger JuShinKan Aikido

Høsten 2012 begynte Stavanger JuShinKan Aikido en satsing for å inkludere flere personer med innvandrerbakgrunn i idrettslaget. Satsingen har vært rettet mot både barn, ungdom og voksne og nå har medlemsmassen økt betraktelig.

Stavanger JuShinKan Aikido bestemte seg i fjor høst for å gjøre en målrettet satsing for å få med flere personer med innvandrerbakgrunn i klubben. Satsingen innebar i første omgang profilering på steder målgruppen ferdes. Gjennom å sette opp gatebukk med plakat utenfor en matbutikk, samt plakat inne i butikken; plakat med informasjon ved skole for norskopplæring; oppfordring til medlemmene om å «ta med en kompis»; og plakater med «riv av»-lapper som medlemmer skulle henges opp i matbutikker, lyktes man i å nå ut til en del nye potensielle medlemmer.

Klubben har dedikert egne trenere/ledere ( «miljøtrenere») for å gi nykommerne ekstra god oppfølging i begynnelsen. Der det har vært nødvendig har man delt treningsgruppene i to, slik at nykommerne har fått trene i én gruppe og de mer erfarne i en annen gruppe. Men man forsøker å integrere alle inn i de ordinære gruppene så snart som mulig, og dette mener klubben de har lykkes godt med.

Det har også blitt arrangert flere miniseminarer for juniorgruppen, med fokus på det sosiale for å sammensveise gruppen. Her er det blitt vist aikido-film; det er satt av tid til lek og prat; det er blitt inntatt pizza, brus og frukt, samt blitt satt av tid til trening. Aikidoklubben i Sandnes ble også invitert og en kveld dukket de opp med hele 14 stk. (hvorav 9 barn)! I alt kom 30 personer, hvorav 2 helt nye som ble medlemmer. Dette oversteg arrangørens forventninger kraftig.

Et prøveprosjekt kalt «Mini-Maxi-Mix» ble lansert ved skoleårets slutt. I 6 uker kunne barn mellom 5 og 9 år ta med seg en voksen og prøve aikido (nesten) gratis. Medlemmer kunne komme med sine barn gratis og eksterne kunne prøve mot et lite gebyr, som vil føres tilbake til medlemmet hvis de ble medlemmer etter prøvetiden. Første gang kom det 12 personer, neste gang 19, og til sammen prøvde 30 personer tilbudet. Resultat: 10 nye barnemedlemmer, og 3 nye voksne, og «Mini-Maxi-Mix» blir et fast tilbud fra høsten av.

Takket være denne satsingen steg medlemsmassen i Stavanger JuShinKan Aikido fra 19 medlemmer i juni 2012, til 40 ved årsslutt (på tross av at en del gamle medlemmer sluttet). Veksten fortsatte utover vinter og vår, og klubben melder nå (sommeren 2013) om over 60 medlemmer, og enda flere har meldt sin interesse for høstens sesongstart. Medlemstallet har med andre ord vokst veldig raskt, og nå er man avhengig av at flere voksne tar ansvar i klubben for at aktivitetstilbudet fortsatt skal kunne vokse i takt med klubben, og for at instruktørene kan dedikere mer tid til ren undervisning.

Idrettsrådet har gitt støtte til klubben gjennom Idrett+, blant annet til miljøtrenere, noe utstyr, og til å dekke kontingenter og avgifter for noen av medlemmene. Kampsportforbundet har også gitt støtte til klubbens arbeid.

PS! Ledig hallkapasitet!

Stavanger JuShinkan Aikido flyttet i 2012 inn i nye lokaler i Hillevåg (Colosseum-bygget, i Lagårdsveien 91) for å få mer boltreplass. Der har de 170 m2 delt på 2 haller dekket med judomatter, men håper at også andre klubber vil trene der da husleien er høy for en tross alt fortsatt liten klubb. Særlig på dagtid, ettermiddag, senkveld og helger er det mye ledig tid. Interesserte klubber/lag kan ta kontakt med Stavanger JuShinkan Aikido v/Jacqueline von Arb (nestleder) på jacqueline.vonarb@uis.no / 982 50 628. nike air max 97

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen