Mer lokale aktivitetsmidler i 2014

Potten til lokale aktivitetsmidler (LAM) har økt en god del fra 2013 til 2014. Dette vil idrettslagene merke til høsten.

Som et direkte resultat av at idretten får en større andel av overskuddet fra Norsk Tipping i 2014, vil LAM-ordningen også øke. Alle idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og har søkt om driftstilskudd vil motta LAM i løpet av høsten.

Mens det i fjor ble fordelt 4 128 340 kr til idrettslagene i Stavanger, vil potten i år være 5 296 160 kr. Dette er en økning på 22 %.

For øvrig får idretten 56 % av spillemidlene i år. Dette er altså et steg opp fra fjoråret, og er i tråd med opptrappingsplanen regjeringen har for idrettens andel av spillemidlene. Prosentandelen vil justeres opp ytterligere neste år.

Idrettsrådets kriterier for tildeling av LAM finner du her. Der finner du også en oversikt over fordelingen av midlene i fjor. michaeltasche

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen