Fritak for eiendomsskatt

Stavanger bystyre vedtok 12.1 å gi Sunde IL fritak for eiendomsskatt for idrettslagets klubbhus. Dette bør skape presedens for lignende saker i fremtiden.

Sunde IL søkte kommunen om fritak fra eiendomsskatt for sitt klubbhus. Stavanger bystyre vedtok 12.1 å gi Sunde fritak og dette bør skape presedens for lignende saker i fremtiden. Saksfremlegg og vedtak i saken finner du her (sak 14/15).

Alle idrettslag med egne klubbhus oppfordres derfor til å søke om fritak fra eiendomsskatt. Søknad sendes til: Stavanger kommune v/Eiendomskattekontoret, Postboks 8001, 4068 Stavanger. E-post: eiendomsskatt@stavanger.kommune.no. Oppgi gårds- og bruksnummer, hvilken virksomhet dere driver og hvorfor dere søker fritak. Spørsmål rundt dette må rettes til Eiendomsskattekontoret på ovennevnte adresse, eller på telefon via Stavanger kommunes sentralbord: 04005. canada goose outlet

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen