Folkepulsen i Stavanger

Idrettslag i Stavanger kan nå søke om midler til tiltak rettet mot målgruppene «inaktive barn og voksne» og «personer med innvandrerbakgrunn» gjennom Folkepulsen i Stavanger.

Folkepulsen i Stavanger er et folkehelsetiltak rettet mot målgruppene «inaktive barn og voksne» og «personer med innvandrerbakgrunn». Idrettslag som ønsker å legge spesielt til rette for disse målgruppene kan nå søke Idrettsrådet om midler.

Stavanger kommune har gjennom kommunalstyret for levekår bevilget kr. 150 000 kr til Folkepulsen i Stavanger i 2015, det samme har Rogaland idrettskrets (RIK). Det gir altså kr. 300 000 i potten, og denne finansieringen er planlagt hvert år til og med 2017. Idrettsrådet administrerer ordningen i Stavanger, og det er nedsatt en styringsgruppe bestående av representanter fra både kommunen, RIK og Idrettsrådet. Styringsgruppen vil vedta hvilke lag som skal få støtte (etter søknad).

Levekårsundersøkelsen i Stavanger vil legges til grunn ved fordeling. Det betyr at idrettslag i bydeler med lav levekårskår (først og fremst Storhaug og Hillevåg) vil prioriteres ved tildeling. Midlene er likevel ikke begrenset til disse bydelene, så alle idrettslag kan søke.

Alle idrettslag er informert per e-post om muligheten til å søke om midler. Søknad sendes til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no, og søknadsfrist er satt til 20.mai. Søknadsskjema kan lastes ned her. canada goose schweiz

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen