Rådmannen foreslår kutt på opp mot 6 millioner kroner

Tirsdag denne uken inviterte kommunaldirektør Leidulf Skjørestad til et møte der han orienterte kommunalstyret for kultur og idrett om de forestående kuttene. I et brev til idrettsrådets leder Arne Thorsen Eie skriver Skjørestad blant annet følgende: «Vi er i ferd med å fullføre arbeidet med kommunens tertialrapport hvor målet selvsagt er å oppnå budsjettbalanse. Dette er krevende i en tid med svikt i vårt inntektsgrunnlag. Forslaget vil kunne ha store konsekvenser både for idrettslagene og idrettsrådet.»

Her er hovedpunktene:

• Fjellhallen på Tasta stenges.

• Idrettslagene får mindre.

• Pengestøtten til integrering reduseres.

• Åpning av ny svømmehall på Hundvåg utsettes.

• Vedlikehold av baner nedprioriteres. Rådmannens forslag vil kunne ha store konsekvenser både for idrettslagene og idrettsrådet, medgir kommunaldirektøren Leidulf Skjørestad

Lavere inntekter

Kuttene tvinger seg fram fordi Stavanger ikke tjener nok penger. I all hovedsak skyldes budsjettsvikten lavere skatteinntekter enn antatt. Politikerne har i det lengste ventet med å bruke sparekniven, men nå setter rådmannen foten ned. Utgiftene må reduseres. Opp mot 100 millioner skal kuttes. Idretten slipper ikke unna.

Torsdag 11. juni skal saken behandles i formannskapet. Der vil politikerne bli forespeilet følgende forslag:

Å redusere ordningen med anleggstilskudd til idrettslagene.

Å redusere støtten til større idrettsarrangement som NM og lignende.

Å redusere støtten til drift av Idrettsrådet.

Å stenge Fjellhallen på Tasta.

Å utsette åpningen av svømmehallen på Hundvåg.

Å redusere støtten til intergreringstilskudd i idrettslagene.

Reduserte tilbud i åpen hall-ordningene.

I tillegg vet Aftenbladet at kommuneadministrasjonen vurderer å foreslå et kraftig kutt i det generelle driftstilskuddet til idrettslag – et tilskudd som for øvrig ikke er økt på mange år.

I størrelsesorden vil de foreslåtte kuttene beløpe seg på opp mot 6 millioner kroner.

Ordknapp kommune

Idretten har i flere år klaget sin nød på manglende satsing i Stavanger. Blant annet målt opp mot kommunens satsing på kultur.

Rådmann Inger Østensjø i Stavanger kommune forsøkte seg også i 2014 med store kutt i tilskuddene til idretten. Den gangen klarte politikerne å tilbakeføre store deler av det foreslåtte kuttet på 19 prosent. Nå prøver altså rådmannen seg på ny med minst tilsvarende kutt.

Kommunaldirektør Leidulf Skjørestad ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

– Dette er ikke å betrakte som et endelig forslag. Det er det først når rådmannen har sendt det ut sammen med tertialrapporten. Og inntil så skjer ønsker jeg ikke å si noe om saken, sier Skjørestad til Aftenbladet.

Tertialrapporten skal etter planen legges frem mot slutten av denne uken. michael kors tasche sale

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen