Treningstid utendørs sesongen 2017

Da er det tid for tildeling av tider på kommunale utendørsanlegg gjeldende fra 1.1.2017. Det er som i fjor
ingen søknader som skal sendes inn ved tildelingen. Tallgrunnlag vil innhentes fra særkrets/-forbund. Lag som ikke har søkt om driftstilskudd må sende inn nødvendig dokumentasjon inne mandag 10.oktober.

Idrettslag som har dokumentert driften av idrettslaget gjennom søknad om driftstilskudd tidligere i år, trenger ikke sende inn dokumentasjon for å få treningstid i 2017. Idrettslag som IKKE har sendt inn dokumentasjon til idrettsrådet gjennom søknad om driftstilskudd, MÅ sende dette inn til Idrettsrådet innen mandag 10.oktober til post@idrettsraadet.no for å få tildelt tid.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges:

a) Årsmøteinnkalling og årsmøteprotokoll, avholdt i 2016
b) Signert revisorgodkjent regnskap for 2015
c) årsmelding 2015
d) medlemsliste, med navn og fødselsdato (fødselsår eller alder kan også aksepteres) i overensstemmelse med vedlagte regnskap

Idrettsrådet vil lage et forslag til tildeling som vil diskuteres med aktuelle allianser/idrettslag før endelig forslag sendes ut. Forslag til tildeling av tider vil bekjentgjøres innen 1.november, med påfølgende ankefrist på 3 uker og ferdig behandlet anke innen 1.desember. Altså vil endelige treningstider bekjentgjøres i begynnelsen av desember.

  bolsosmichael

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen