Søknadsfrist 1.november for flere ordninger – sjekk!

Vi minner om at 1.november er søknadsfrist for flere kommunale ordninger samt for spillemidler til anlegg.

For de som ønsker treningstid i skolelokaler, støtte til større idrettsarrangement, eller salgs- og reklamerettigheter må det søkes om dette innen 1.november. Søknad sendes til Stavanger kommune og søknadsskjema finnes på deres nettsider.

Det er også frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 1.november. Dette gjøres via kulturdepartementets (KUD) nettsider. air max 97

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen