«Den norske idrettsmodellen i en ny tid»

I går, 12.oktober, ble det holdt et seminar om den norske idrettsmodellen, hvor styrker og svakheter ved den norske modellen ble diskutert. Seminaret ble filmet og ligger ute på regjeringens nettsider.

Som en del kjenner til så nedsatte tidligere kulturminister Thorild Widvey (H) et «strategiutvalg for idrett» som skulle se på fremtidige utfordringer på idrettsområdet. Utvalgets mandat har vært å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse utfordringer på idrettsområdet. Jan Åge Fjørtoft har ledet utvalget og i går ble det holdt et seminar hvor blant annet idrettspresident Tom Tvedt, tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og VGs «gravejournalist» Leif Welhaven deltok, både som innledere og i den påfølgende debatten. Seminaret kan ses via regjeringens nettsider.

Om ungdoms deltakelse i idretten

For to dager siden ble forskningsrapporten «Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer over tid» presentert. I tillegg til å tallfeste ungdoms deltakelse i idretten i hovedstaden, blir det også sagt noe om hvorvidt deltakelsen varierer ut fra kjønn og innvandrerbakgrunn. F.eks. vises det til at innvandrerjenter er underrepresentert i idretten. Selv om rapporten er basert på tall fra Oslo så er det ikke utenkelig at deltakelsesmønsteret som presenteres kan være lignende også i andre storbyer. Presentasjonen ble filmet og kan lastes her. Selve rapporten kan lastes ned via Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors nettsider. michaelbolsos

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen