Årsmøte i Idrettsrådet 22.mars

Idrettsrådets årsmøte avholdes onsdag 22.mars kl. 18-20 på Hansons Minde.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt eller levert til Idrettsrådet senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 8.mars. Årsmøtepapirene vil gjøres tilgjengelig på våre nettsider, idrettsraadet.no, senest én uke før årsmøtet.

  • Hvert idrettslag har to stemmer på årsmøtet. I henhold til NIFs lov § 2-4 må begge kjønn være representert i delegasjonen for at idrettslaget skal få to stemmer.
  • Vi ber om at styreleder/daglig leder melder inn sitt idrettslags representant(er) på forhånd, senest fredag 17.mars til Idrettsrådet på e-post post@idrettsraadet.no. Hvis man ikke er påmeldt på forhånd må man medbringe bekreftelse på representasjon fra idrettslagets styre eller styreleder/daglig leder til årsmøtet. Dette gjøres for å lette organiseringen og registreringen i forbindelse med årsmøtet
  • Se for øvrig lovnormen for idrettsrådet for hvilke bestemmelser som gjelder for årsmøtet

Valg:

  • På årsmøtet skal det foretas valg (se tidl. utsendt info fra valgkomiteen nedenfor). Både medlemmer til styre, valgkomité og kontrollkomité skal velges. Vi ber om at aktuelle kandidater til styre og kontrollkomité meldes inn til valgkomiteens leder, May Brit H. Osaland (maybrit@boye-waage.no), mens kandidater til valgkomiteen meldes inn til Idrettsrådet på post@idrettsraadet.no. Siste frist for å melde inn kandidater er 8.mars.

Alle idrettslag mottok innkalling til årsmøtet per e-post 22.februar. air max

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen