Ildsjelprisen 2024

Husk søknadfristen for Ildsjelprisen 2024: 15.november

TRYKK HER FOR Å NOMINERE EN KANDIDAT

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats for idretten.

Følgende retningslinjer gjelder for Ildsjelprisen:

  • Prisen skal gå til en person som gjennom flere år har gjort en stor frivillig innsats for idretten i Stavanger
  • Personen kan ikke være ansatt i et idrettslag eller ha annet lønnet verv for sitt arbeid innen idretten
  • Kandidaten kan ha gjort en spesiell innsats over flere år for idrettslaget, eller har gjennom enkeltsaker vist stor iver og entusiasme for idretten 
  •  Prisen blir delt ut på bakgrunn av nominasjon fra idrettslag
  • Nominasjonen må inneholde en begrunnelse for hvorfor denne personen fortjener Ildsjelprisen, og skal være signert av leder eller daglig leder
  • Prisen er en gavesjekk på kr. 25 000,- og blir delt ut av ordføreren 1.nyttårsdag på Ledaal
  • De nominerte kandidatene blir offentliggjort før juryen fatter vedtak
For spørsmål, kontakt oss på post(a)idrettsraadet.no eller tlf 4000 23 99
Skroll til toppen
Rull til toppen