Ny idrettsplan ble diskutert

Det arbeides med ny idrettsplan i Stavanger kommune, og torsdag kveld var en rekke aktører fra både kommunen og idretten samlet på Hansons Minde for å diskutere anlegg og økonomi.

Stavanger kommune inviterte torsdag kveld til møte for særkretser og allianser i anledning arbeidet med ny idrettsplan. Direktør i avdeling for bymiljø og utvikling (BMU), Leidulf Skjørestad; park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen; og idrettssjef Arne Tennfjord informerte innledningsvis fra kommunens side om arbeidet med planen, samt nevnte både muligheter og utfordringer knyttet til arbeidet. Sørensen nevnte her stikkord som areal, økonomi og prioritering av anlegg.

Det var to temaer det dreide seg om: anlegg og økonomi. Leder i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI), Sissel Knudsen Hegdal (H), var ordstyrer i debatten om anlegg. Et bredt spekter av idretter hadde møtt opp og alle fikk muligheten til å snakke om sine behov. Samtidig virket alle parter enige om at det er viktig å samarbeide om anlegg, samt at dyre og flotte anlegg er langt mindre viktig enn å øke antall treningsflater. Det ble også påpekt, blant annet fra Idrettsrådets leder Jørn Nielsen, at det kan være nyttig å se til andre byer, men kanskje også til andre land for å finne gode løsninger på fremtidig realisering av anlegg.

Nestleder i KKI, Bjarne Kvadsheim (Sp), ledet forsamlingen gjennom debatten om økonomi. Her ble idretten utfordret på blant annet tilskuddsordningene som finnes i dag; bør disse endres? Bør det komme nye ordninger, i så fall hvilke? Her var det litt færre tilbakemeldinger fra salen. Kanskje er man godt fornøyd med dagens ordninger, eller kanskje vil man få flere tilbakemeldinger når samme spørsmål stilles direkte til idrettslagene?

Foruten leder og nestleder stilte også KKI-politikere fra opposisjonen. Alle pekte på betydningen av å ta med seg signaler fra idretten i arbeidet med ny idrettsplan, og at kvelden i så måte hadde vært nyttig.

Den nye idrettsplanen forventes å være ferdig i 2015. For øvrig er det etablert en styringsgruppe for arbeidet der idretten er representert ved daglig leder i Idrettsrådet. nike air max hombre

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen