Nye treningstidskriterier

Vi viser til Årsmøtesak, der det ble vedtatt å kalle inn alle idrettslag til møte der de skal stemme over forslag til endringer kriterier tildeling treningstid, før dette blir endelig vedtatt i Stavanger kommune.

Vi vet at svært mange idrettslag er særs opptatt av hvilke kriterier som skal gjelde, da dette handler om en mest mulig rettferdig fordeling av knapphetsgoder. Det foreligger nå et konkret forslag til kriterier (se nederst).

Det har vært flere allmøter både med idrettslag, allianser og kretser – det som kom tydelig fram her var at det var ønske om få og klare kriterier. Det vil alltid være mange forskjellige særinteresser og vi har forsøkt å konsentrere oss om de punkt som er felles for alle/mange. De aller fleste er i dag knyttet til en allianse, vi mener da at alliansene i stor grad da skal ta seg av det spesifikke innenfor deres idrett.

Dette er både en innkalling til allmøte der alle idrettslag har stemme som på årsmøte (2 stemmer av forskjellig kjønn) og en høring som nå går ut før styret kommer med sitt endelige forslag til møtet.Høringsfrist er satt til 13. oktober, Allmøte er satt til 24. oktober kl. 18:00 på Hansons Minde.

Høringsforslaget sendes til post@idrettsraadet.no

Vi ber om påmelding fra idrettslag på hvem som skal delta på møtet, med stemmerett innen 22. oktober. Vi vil også ha påmelding fra de som ønsker å komme, men som ikke er stemmeberettiget jmf. årsmøtevedtekter, dette for å lette registrering og at vi kan risikere vi må flytte til annet lokale hvis det blir stor påmelding. Vi ber da om navn, e-post og tlf.nr. på alle deltagere.

Vi ser fram til innspill i saken og ønsker dere velkommen til møtet. Husk fristene. 13. 22, 24 oktober.

Forslag til nye kriterier

Gjeldende kriterier. air max 97

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen