Tildeling av treningstider

Idrettsrådet har tatt over arbeidet med å tildele treningstider for kommunale idrettshaller og utendørsanlegg (ballbaner) fra Stavanger kommune. Første tildeling Idrettsrådet står for er de som vil gjelde utendørs fra 1.1.2016.

Idrettsrådet har nå tatt over arbeidet med å tildele treningstider i kommunale idrettshaller og utendørsanlegg (ballbaner). Frem til nå har Stavanger kommune foretatt disse tildelingene. Kommunen vil fortsatt tildere treningstider i svømmehaller og i gymsaler.

Ved at Idrettsrådet overtar tildelingen vil det skje noen endringer med hensyn til søknadsprosessen. For de lag som gjennom søknad om kommunalt driftstilskudd har dokumentert driften av sitt idrettslag vil det ikke være nødvendig å søke. De som imidlertid ikke har sendt inn en slik søknad vil måtte sende inn etterspurte dokumenter for å kunne få tildelt treningstid. Frist for å sende inn er 15.oktober og dokumentene vi etterspør er: a) Årsmøteinnkalling og årsmøteprotokoll, avholdt i 2015; b) signert revisorgodkjent regnskap for 2014; c) årsmelding 2014 d) medlemsliste, med navn og fødelsdato (fødselsår eller alder kan også aksepteres) i overensstemmelse med vedlagte regnskap.

Innen 1.november vil Idrettsrådet komme med et forslag til tildeling av treningstider på utendørs ballbaner som vil gjelde fra og med 1.1.2016. Endelig tildeling vil skje etter at evt. anker er behandlet, og senest innen 1.desember.

Denne informasjonen er sendt ut til alle idrettslag, men vi ber om at Idrettsrådet kontaktes om det skulle være noen uklarheter. canada goose outlet

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen