Idrettens innsats for flyktninger

Idrettsrådet har i møter med driverne av de nye asylmottakene, på Alstor og Forus, formidlet og blitt enige om at idrettens innsats vil koordineres via Idrettsrådet. Vi ber derfor interesserte idrettslag ta kontakt med oss.

Idrettsrådet har i den senere tid deltatt i en rekke møter og åpne informasjonsmøter, hvor vi har formidlet idrettens ønske om å gjøre en innsats overfor nyankomnne flyktninger. Vi har formidlet og blitt enige med driverne av asylmottakene på henholdsvis Alstor og Forus om at Idrettsrådet vil koordinere idrettslagenes bidrag rettet mot flyktningene. Dette forenkler organiseringen av all innsats og alle henvendelser mottakene får. En del idrettslag har allerede tatt kontakt med oss med ønske om å bidra.

Gode muligheter for aktivitet – mangler egnet skotøy

Det er ankommet 170 personer på Alstor (per 19.11), og det vil bli lagt opp til aktiviteter for beboerne så snart som mulig. Idrettsaktiviteter vil koordineres med de aktiviteter andre organisasjoner står for (Røde Kors, Imi-kirken m.fl.). På Alstor er det av UDI/Hero ikke satt av midler til aktivitetstilbud (utstyr, transport etc.) for flyktningene, så det meste av aktiviteter vil foregå i nærmiljøet av hensyn til kostnader for transport o.l.. Det er både fotballbaner, idrettshaller, ishaller m.m. i gåavstand fra Alstor som kan tas i bruk. Det er imidlertid mangel på egnet skotøy og vi tar derfor i mot fotballsko og/eller innesko (hallsko) fra dere som har noe til overs og ønsker å gi vekk disse. Det trengs sko i alle størrelser, men størst er behovet for str. 40 +, etter som hovedtyngden av beboberne er menn. Idrettsrådet vil ta i mot det som måtte doneres i sine lokaler på Hansons Minde.

En rekke frivillige har meldt sin interesse for å bidra og disse vil bli kontaktet når vi vet konkret oppdrag, tid og sted de trengs til.

Forus

Når det gjelder aktiviteter for de som kommer til mottaket på Forus så vil som nevnt Idrettsrådet koordinere idrettens innsats også her, men det er foreløpig mer uvisst hvordan rammene blir her. Kapasiteten vil være 1 000 personer på Forus (mot 250 på Alstor) og det vil bygges en større organisasjon som tilrettelegger for asyslsøkerene som blir boende der. Vi vil derfor måtte komme tilbake til hvordan idretten her vil bidra. Imidlertid kan det nevnes at Forus & Gausel IL, som er lokalisert like ved asylmottaket, har gitt beskjed om at deres anlegg vil kunne benyttes til aktivitet. canada goose outlet

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen
Rull til toppen