Nyheter

Innkalling til Årsmøte

Idrettsrådets årsmøte avholdes torsdag 19.mars, klokken. 18.00 på Hansons Minde. Alle idrettslag kan stille med 2 representanter hver, hvis begge kjønn er representert. Vi ber om at styreleder/daglig

Les mer »
Nyheter

Driftstilskudd og idrettsstipend

Vi minner om søknadsfristen for kommunalt driftstilskudd og lokale aktivitetsmidler samt kommunalt idrettsstipend som er 15.mars. Søknadsfrist for kommunalt driftstilskudd og lokale aktivitetsmidler (LAM) er

Les mer »
Nyheter

Fritak for eiendomsskatt

Stavanger bystyre vedtok 12.1 å gi Sunde IL fritak for eiendomsskatt for idrettslagets klubbhus. Dette bør skape presedens for lignende saker i fremtiden. Sunde IL

Les mer »
Nyheter

Fordeling av LAM 2014

Fordelingen av LAM (lokale aktivitetsmidler) ble gjort i begynnelsen av desember, og utbetalingen fra Norges idrettsforbund (NIF) skal ha blitt foretatt i uke 49 (1.-5.des).

Les mer »
Nyheter

Fordeling av LAM 2013

Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2013 ble utbetalt denne uka. Se fanen «Tilskuddsordninger» og trykk på «Lokale aktivitetsmidler» for å finne årets fordeling (PDF-fil). Lokale aktivitetsmidler

Les mer »
Nyheter

Idrettsrådssamling på Sola

Idrettsrådene i Stavanger, Sandnes og Sola hadde sist helg (28.-29.november) en samling på Sola. Rogaland idrettskrets deltok også på samlingen, som ble avholdt for tredje

Les mer »
Nyheter

Hva galt har vi gjort?

Rådmannen foreslår i budsjettet for 2015 å kutte tilskuddet til idretten med 1,8 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 20,6%, noe idretten ikke kan

Les mer »
Nyheter

Olympiatoppens regionale kunnskapsturné

Olympiatoppen inviterer til regional kunnskapsturné onsdag 5. november, med fokus på læring og utvikling. Olympiatoppen inviterer til regional kunnskapsturné i Stavanger hvor bl.a. barneidrettsbestemmelsene og

Les mer »
Rull til toppen